Hordaland fylkeskommune advarer nå mot å gjøre fornyelsen av offentlig sektor til en serie lukkende prosesser som pågår bak ryggen på folkevalgte rundt om i fylkene.

Jan Per Styve, direktør for regional utvikling har siste året opplevd flere eksempler på at staten glemmer fylkespolitikerne:

— Oppsiktsvekkende

  • Arbeidsdirektoratet sendte på høring et forslag til hvordan Aetat skal organiseres i fremtiden. Fylkesarbeidskontoret, en viktig samarbeidspartner for fylket, er foreslått nedlagt. Fylkeskommunen fikk vite om forslaget ved en tilfeldighet.
  • Statens vegvesen skal omorganisere hele sin virksomhet, noe som betyr at Hordaland vegkontor forsvinner. Ikke på noe tidspunkt er Hordaland fylkeskommune rådført.

— Dette finner jeg oppsiktsvekkende, sier Styve og utdyper: - Folk skulle sett hvilke mengder av statlige regler og forordninger vi blir tilsendt hver eneste dag og bedt om å ta stilling til. Mest uvesentligheter som nye jaktregler for rovvilt. I store og vesentlige saker holdes vi utenfor.

Toppmøte på Vestlandet

I dag møtes fylkesordførerne i de tre vestlandsfylkene for å drøfte fremtidig samarbeid. Et tema på møtet blir den pågående statlige regionaliseringen, der ulike etater omorganiserer hver for seg, uten å involvere fylkeskommunene og uten å koordinere seg imellom.

— Resultatet ser ut til å bli et underlig Norgeskart, der hver etat har sin regioninndeling, påpeker Styve og legger til:

— Det som nå skjer undergraver fylkeskommunens mulighet for å samordne og drive politikk i egen region. Paradoksalt nok har Stortinget nettopp vedtatt at det regionale folkevalgte nivået skal styrkes, mens den måten staten turer frem på har nøyaktig motsatt effekt.

Så mye skjer med ulike statlige etater at fylkeskommunen følte behov for å skaffe seg oversikt. Styve engasjerte derfor tidligere fylkesrådmann i Sogn og Fjordane, Svein Lundevall, som har gjennomgått hva som er i ferd med å skje med ulike statlige etater.

- Holdes utenfor

Torsdag skal fylkesutvalget i Hordaland drøfte situasjonen.

Hans Otto Robbestad (Ap), medlem i fylkesutvalget, mener statens fremferd føyer seg inn i en ny tendens.

Trenden er å beslutte raskt på sentralt hold. Politikere holdes utenfor. Store viktige saker blir sendt på høring med latterlig kort frist, ofte midt i fellesferien. Selv styremedlemmer i SND og forbrukerutvalget blir nå utnevnt sentralt.

Den nye statlige helseregionen har endatil understreket spesielt at politikere ikke skal utnevnes som styremedlemmer i det nye helseforetaket.

— Lekmannsstyret er under benhardt press, sier Robbestad.