Risberg er et av Morgensol-barna og har frontet barnehjemsbarna like siden hun gikk til erstatningssak mot Bergen kommune for seks år siden.

Hun har også saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene

Risbergs sak er berammet for Bergen tingrett i juni. Men nå har hun mottatt brev fra regjeringsadvokaten. Beskjeden er klar: Staten påberoper seg foreldelse og avviser dermed grunnlaget for stevningen.

Sint og skuffet

— Jeg rystet og sjokkert, sier Norén Risberg. Hun peker på at Stortinget har vedtatt at foreldelse ikke skulle gjøres gjeldende for erstatningsoppgjøret med barnehjemsbarna.

— Hvordan skal jeg stole på vedtak gjort av politiske myndigheter etter dette, sier hun.

Men Norén Risberg gir seg ikke før saken er avgjort i retten

— Jeg regner med at de som er politisk ansvarlige for behandlingen av barnehjemsbarna forteller regjeringsadvokaten at de mente alvor da vedtaket ble gjort.

Og ingen kan hindre meg i å føre saken mot brudd på menneskerettighetskonvensjonen videre. Jeg får ikke fred før staten erkjenner sitt ansvar fullt ut, sier hun.

Også Norén Risbergs advokat Stig Åkenes Johnsen, er forundret.

Han mener at saken har en klar prinsipiell side.

  • Når staten påberoper foreldelse i denne saken, kan jeg vanskelig se at staten vil frafalle foreldelsesinnsigelse i andre slike saker, slik som en enstemmig stortingskomité har forutsatt.

Må instrueres

— Dette er ille og helt urimelig, sier Torstein Dahle. RV-lederen har vært Norén Risbergs og barnehjemsbarnas støttespiller siden overgrepene ble avslørt.

— Dette er både uanstendig og uakseptabelt av staten, sier Arne Sortevik.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant peker på at Fremskrittspartiet i forrige uke leverte inn et privat forslag, som krever at staten ikke skal påberope seg foreldelse i saker der staten har brutt egne lover og forskrifter.

Gidske Stark (arkiv)