– Dette er vi veldig glade for i stiftinga. Det er litt rart at det skulle gå så lang tid før det kom ei bok om desse fine kunstnarane, seier Ole Didrik Lærum.

Professoren på Voss er leiar av Stiftinga for Bergsliminne, ei stifting som mellom anna hegnar om eigedomen Bergslitræet i moen ved Vosso og Vangsvatnet.

– Bergslikunstnarane er omtala i mange kunst— og kulturhistoriske bøker. Denne boka er annleis. Ho er skriven av ein lokalhistorikar, ikkje kunsthistorikar, og gir oss basiskunnskap om dei to kunstnarane. Det har ikkje skjedd sidan Magnus Dagestad si bok kom ut for mange tiår sidan, med svart/kvitt-bilete av ein helt annan kvalitet enn vi er vande med i dag, påpeikar Lærum.

I den nye boka er det meste fargetrykk. Vel 100 arbeid av Knud Bergslien er dokumentet. Av Nils sine arbeid er rundt 300 omtala, 400 om ein reknar med fleire variantar av same motivet.

– Boka gir eit svært godt oversyn over kva som er av arbeid etter dei to kunstnarane, seier Lærum.

Han ser gjerne at Warberg skriv bok om den tredje Bergslikunstnare også, bilethoggaren Brynjulv Bergslien, bror av Knud, onkel til Nils. Sjølv om Nils Bergslien si relieff «Ridande Vossabrudlaup» nedan-for Voss jernbanestasjon er med, er det målarkunsten til Bergsliane boka tek for seg.

– Det har vore eit omfattande detektiv-arbeid. Når du trur at du har fått med alt, dukkar det opp noko nytt, fortel Thor Warberg.

Han har arbeidd med boka i fire år. Dei tre første åra var det han sjølv kalla venstrehandsarbeid i innspurten på eit bygdebokprosjekt i Hallingdal over 12 år. Men det har tydelegvis vore ei produktiv venstrehand. Siste året har all fokus vore vendt mot Bergsliboka.

– Eg har ikkje funne belegg for at ungkaren Knud Bergslien hadde ei dotter, vedgår han.

Men portrettet av jente som ryktesvis skal vera dottera, er med i boka, utan at farskapet er nemnt.

Alle bilettekstar er prenta både på nynorsk og engelsk, og tekstane elles har fyldige samandrag på engelsk.

– Vi har gitt boka same form og format som tidlegare BT-journalist Reidar Storaas si bok om Mons Breivik, fortel Kjetil Djupedal i Selja Forlag.

Han angrar litt på at Solveig Berg Lofsnes si bok om Nikolai Astrup ikkje fekk same formatet, slik at det kunne bli ein liten serie.

– Men det kan rettast opp i neste opplag, seier han muntert og optimistisk.

Arne Hofseth