• Helse Bergen ønsker å bygge seg opp som et sykehusimperium på Vestlandet. Vi kan ikke tillate at sykehuset i Stavanger blir et b-sykehus.

Det sier Einar Knudsen. Han startet kampen for nevrokirurgien i Stavanger mens han lå i lett narkose.

Han var nyoperert etter en ryggoperasjon da han helt tilfeldig overhørte nevrokirurg Roald Baardsen informere sine kolleger om den kritiske situasjonen for sykehuset.

— Det vekket kampgløden i meg, sier den tidligere kommunikasjonsdirektøren i Shell som startet Stavangeraksjonen.

Med karrierebakgrunn fra media og oljebransjen, visste han hvilke knapper han måtte trykke på.

Knudsen kontaktet kjente så vel i næringslivet som i det politiske miljøet i Stavangerregionen. Kort tid etter toppet hjernekirurgien den politiske agendaen i Stavangerområdet. Der har den vært siden.

Nettverksaksjon

— Dette er en typisk nettverksaksjon, forteller Knudsen.

Det finnes ingen medlemslister. Men aksjonen har engasjert både politikere, ansatte på sykehuset, ledere i næringslivet og vanlige folk.

— Mye tid har gått med til lobbyvirksomhet både overfor styret i Helse Stavanger, Rogalandsmedlemmene i Helse Vest og stortingspolitikerne, sier han.

Knudsen og hans allierte er sikre på at slaget ikke er tapt selv om styret i Helse Vest i forrige uke byttet ut styret i Helse Stavanger i et forsøk på å få ro.

— Jeg tror at styreleder Oddvard Nilsen i stedet har båret mer ved til bålet, sier den tidligere næringslivstoppen.

Knudsen er overbevist om at striden ikke lar seg løse før både helseministeren og styret i Helse Vest aksepterer at det er nødvendig å ha to store likeverdige høyspesialiserte sykehus på Vestlandet.

KJEMPER: Einar Knudsen er full i kampglød.
Kristian Jacobsen