Til Aberdeen skal selskapet fly en gang daglig unntatt på lørdager. Til Newcastle vil det bli en flyging hver dag på hverdager.

– Kunngjøringen av de to nye rutene viser at vi fortsetter å bygge ut nettverket mellom Norge og Storbritannia, sier Graeme Ross, flyselskapets Skottland-direktør, ifølge en pressemelding. Selskapet har allerede flere ruter fra Oslo og Stavanger.

Eastern Airways begrunner opprettelsen av rutene med at mange selskaper – særlig innen olje— og gassindustrien – har behov for å fly mellom disse byene.

– Bergen er en nøkkelby når det kommer til energiindustri, og de nye rutene er opprettet som følge av etterspørsel fra selskapene.

Eastern Airways håper også å kapre en del av fritidsmarkedet og trekker frem fjordene og Bergens mange cruiseanløp som viktige trekkplastre for britene.