Det var romjulskveld på strøket, nært byens ståk og larm. På Strandkaien kjørte enslige bilister rundt og rundt, tilsynelatende forgjeves.

To kvelder før det blir forbudt å kjøpe sex, var det nemlig ikke en eneste prostituert å se på Strandkaien.

Men om den reduserte aktiviteten skyldes julehøytid eller det nært forestående forbudet, er for tidlig å slå fast, mener flere som jobber med hjelpetiltak for prostituerte.

Både justisminister Knut Storberget og politidirektør Ingelin Killengreen har understreket at forbudet mot sex-kjøp skal følges opp med aktivt politiarbeid.

Bøter fra 10.000 kroner

Bergenspolitiet har opprettet en egen gruppe som skal håndheve forbudet. Både uniformert politi og spanere skal holde prostitusjonsstrøket under oppsikt.

— Vi vil slå ned på det vi kommer over av kjøp av sex, sier politistasjonssjef Rune Solbakken.

Sex-kunder som blir tatt på fersken vil bli anmeldt, og tildelt bøter fra 10.000 kroner og oppover.

— Størrelsen på boten kommer an på alvorsgraden i lovbruddet. Blant annet vil det bli vurdert om vedkommende som kjøper seksuelle tjenester kan ha forstått at den som selger ikke gjør det frivillig, sier Solbakken.

Men det er ikke bare gateprostitusjonen politiet vil følge med på. Også det såkalte innemarkedet vil bli holdt under oppsikt.

— Vi vil følge med på annonsering og eventuelt holde aktuelle boliger under oppsikt. Vi har opparbeidet oss en viss kompetanse etter å ha håndtert en del hallik- og menneskehandelssaker, og den kompetansen kommer vi til å benytte oss av, sier Solbakken.

- Vil hjelpe kvinnene

Gruppen som skal håndheve sex-kjøp-forbudet er satt sammen av politifolk fra flere seksjoner, og har allerede vært i arbeid en tid.

Frem til i dag har arbeidet blant annet bestått i å opplyse prostituerte og kunder om forbudet.

— Vi har fulgt med på miljøet nå på forhånd, og forsøkt å komme i dialog med både kjøpere og selgere. Etter nyttår vil vi fortsette dialogen med de prostituerte, for eventuelt å bidra til at de kan komme inn under det hjelpeapparatet som fins, sier Solbakken.

Politiet har allerede et tverretatlig samarbeid med blant andre kommunen, hvor et team går sammen om å tilby bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel.

— For oss gir det nye forbudet en hjemmel til å forsøke å sette en stopper for dette markedet. Det handler vel så mye om å hjelpe dem som selger sex ut av denne situasjonen, som det dreier seg om å «renovere» gatebildet i byen, sier Solbakken.

Utgir seg for å være kunder

Politidirektoratet har pålagt hvert av politidistriktene å utforme sin egen strategi for hvordan loven skal håndheves.

STOP-gruppen i Oslo-politiet har nå fått i oppgave å hjelpe andre distrikter med å utforme sine planer. Gruppen har i to år jobbet med menneskehandel- og halliksaker, og har planen klar for hovedstaden:

Sivile spanere vil følge etter prostituerte og kunder fra strøket og forsøke å ta kundene på fersken.

Innendørsmarkedet vil Oslo-politiet angripe ved å kartlegge leiligheter der det foregår salg av sex - gjennom å ringe på annonser og utgi seg for å være kunder.

— Hvis man tas i en slik leilighet, blir man neppe trodd hvis man hevder man «bare er venner», sa Øyvind Nordgaren i STOP-gruppen til VG Nett tidligere i desember.

Hva mener du om sexkjøp-forbudet? Legg inn dine kommentarer under!

Vegar Valde