Et nytt kurs på nettet skal gjøre studentene ved Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole bedre i stand til å skrive oppgaver.

Kurset Søk & Skriv er utviklet av bibliotekene ved de tre institusjonene, med støtte fra Norgesuniversitetet.

Det tar for seg litteratursøk, skriving som kreativ prosess og forskningsetiske krav til akademiske tekster.

Kurset er gratis tilgjengelig på www.sokogskriv.no, og alle læresteder kan fritt bruke det.