— Jeg har bedt direktoratet forsere det arbeidet de allerede er i gang med. Det betyr blant annet at vi få to spesialiserte behandlingstilbud for unge med rusproblemer i år, sier Lysbakken.

De to enhetene vil være ganske små, og ha plass til mellom tre til fem ungdommer. Det ene skal barnevernet i region vest ha ansvar for.

Statsråden sier at disse enhetene blir opprettet for å gi ungdommen et bedre tilbud, men også for at barnevernet skal høste erfaringer og lære.

— Etter hvert vil dette tilbudet utvides til alle regionene i Norge, sier Lysbakken.

- En stor tragedie

Statsråden avbrøt ferien for selv å ta seg av det som skjer i etterkant av dødsfallet i Bergen.

— Dette er først og fremst en stor tragedie for de etterlatte, men også for barnevernet. Som øverste ansvarlige tar jeg også dette tungt, sier Lysbakken.

Dødsfallet kom bare halvannet år etter at en jente (17) i Odda døde etter å ha sniffet lightergass mens hun var i barnevernets omsorg.

Lysbakken sier det er helt uakseptabelt at barn lærer å bruke rus gjennom barnevernet.

— Det er et mål at barn som ikke selv ruser seg aldri skal plasseres sammen med barn som har problemer med dette.

Les også: Har lært alt om dop i barnevernet

- Skal prioriteres

Statsråden sier at det er helt nødvendig å forbedre tilbudet til barn med rusproblemer.

— Jeg har altså bedt om en full oppdatering av hvor dette arbeidet står. Dette må nå prioriteres foran andre ting, og det blir gjort, sier Lysbakken.

I morgen offentliggjør direktoratet hele handlingsplanen. Lysbakken sier at det blant annet vil bli lagt vekt på å øke kompetansen blant de ansatte.

— Kurspakken som utarbeides skal nå alle ansatte på alle aktuelle institusjoner. Nøkkelen til å gi et bedre tilbud er kompetanse blant de ansatte, sier Lysbakken.

Videre ønsker han seg mindre institusjonsbruk og økt bruk av fosterhjem.

— Et mål er at tilbudet skal skreddersys til hver enkelt, sier han.

Skeptisk til mer tvang

Lysbakken er skeptisk til å øke bruken av tvang i barnevernet.

— Vi løser ikke problemene ved å låse dem inne. Det er allerede ganske omfattende adgang vil bruk av tvang, og jeg vil være veldig forsiktig med å utvide den. I langt flere tilfeller handler det om at vi har institusjoner med kapasitet til å følge opp de unge som er der. Tydelig grensesetting er viktigere enn låste dører, sier ministeren.