Normisjon er i dag blant landets største frivillige kristelige organisasjoner, og ble etablert for halvannet år siden da Den norske Santalmisjon og Indremisjonsselskapets fusjonerte.

Leder av interimsstyret i Normisjon i Bergen, Helge Bjørkhaug, sier til Bergens Tidende at den nye menigheten blir etablert søndag 1. september. I første omgang skal man leie lokaler sentralt i Bergen. Men det er ennå ikke avklart hvor menigheten får sitt faste tilholdssted og faste gudstjenester på søndager. Menighetsprest i Sund, Bent Forstrønen, er ansatt som den nye menighetens første prest.

200 medlemmer

— Vi regner med å ha mellom 50 og 200 aktive medlemmer fra starten, legger han til.

Det er første gang en frivillig luthersk organisasjon starter egen menighet i Bergen. Normisjon har inngått en avtale med biskopen i Bjørgvin, Ole D. Hagesæther. Denne avtalen slår fast at menigheten skal være en selvstendig virksomhet innen Den norske kirke, og ha Kirkens læregrunnlag som sin basis. Menigheten tar også sikte på å være et positivt supplement til Den norske kirkes egne gudstjenester i Bergen.

Dåp og nattverd

I avtalen med biskopen heter det også at ordinerte prester kan utføre dåp og nattverd etter Den norske kirkes ordning. Dessuten skal prester som gjør tjeneste i menigheten, stå under tilsyn av biskopen i Bjørgvin.

Helge Bjørkhaug sier at Normisjon har hatt et fast treffsted i Bergen etter at den nye misjonsorganisasjonen så dagens lys for halvannet år siden.

80 misjonærer

  • Vi har samlet mennesker som deler Normisjons visjon om å nå unådde mennesker med det kristne evangeliet. Vi vil bygge et inkluderende menighetsfellesskap der forkynnelse, tilbedelse og omsorg for den enkelte har fokus, og vi ønsker å nå både mennesker i Bergen og unådde folkeslag i andre deler av verden, sier Bjørkhaug.

Normisjon driver i dag 3700 foreninger for barn, unge og voksne over hele landet. Organisasjonen har også utplassert ca 80 norske misjonærer i Bangladesh, Bhutan, Nepal, Mali, Ecuador og Aserbajdsjan. Organisasjonen har totalt ca. 400 ansatte og et budsjett på 58 millioner kroner.