• Forvaltningsplan for Lyderhorn, Damsgårdsfjellet og Kanadaskogen er viktig - og etterspurt.

Det sier byråd Tom Knudsen. Derfor starter kommunen nå kartlegging av områdenes biologiske mangfold.

— Til høsten forventer jeg at vi vil være klar til å gå i dialog med andre etater og eksterne parter etter samme modell som da vi utarbeidet Forvaltningsplanen for Byfjellene, sier Knudsen.

Når forvaltningsplanen for Lyderhorn, Damsgårdsfjellet og Kanadaskogen fremlegges og behandles, vil denne bli førende selv om den ikke vil bli gjort juridisk bindende før ved neste rullering av kommuneplanens arealdel, på samme måte som den forrige, sier Knudsen.