KARI PEDERSEN

Tema er opprør mot barnehagekuttene. Betalingsnekt er en av flere aktuelle aksjonsformer.

Initiativtaker Johanne Knudsen sier til Bergens Tidende at målet er å gjøre aksjonen byomfattende.

— Siden tidlig på 90-tallet er det skåret ned i barnehagene. Høstens drastiske kutt gjør at vi nå er inne på beinet. Vi ser for oss en lang kamp. Vi må ganske enkelt snu utviklingen, sier Johanne Knudsen til Bergens Tidende.

Selv er hun mor til Nicolay (2), som har plass i Nebbestølen barnehage. Også Nebbestølen må rette seg etter pålegget fra byrådet og bystyret om å spare to prosent av årsbudsjettet. I Nebbestølen betyr det at halve driftsbudsjettet er strøket. Siden det meste der er bundne utgifter, ryker årets julemarked, bursdagskaker for barna, lapskausmiddag med foreldrene og mye av det som skaper kvalitet og samhørighet mellom barnehagen og familien.

Kutt gir flere plasser

I tillegg har barnehagen tatt inn to ekstra barn. Flere barn gir økt statsstøtte og økt foreldrebetaling.

På denne måten har Fyllingsdalen bydel fått 24 nye kommunale barnehageplasser - som en direkte følge av innsparingskravet.

— Nærmest en fjær i hatten for byrådet. Jeg synes det er provoserende, sier Johanne Knudsen.

Styrer Vibeke Gjellereide Wirsching sier at hun er mer bekymret for personalet enn barna:. - Ungene har det bra, fordi de voksne anstrenger seg enda mer for å skåne dem. Jeg ser de er slitne på slutten av dagen, sier hun.

Service-bløff

På toppen av det hele har byrådet - midt i all uroen rundt innsparingene - sendt ut serviceerklæringer til alle barnehagene. I erklæringene, som ble delt ut til foreldrene i Nebbestølen i går, står det svart på hvitt at det skal være «18 barn i grupper med barn over tre år og ni barn i grupper med under tre år.» Nebbestølen har nå to avdelinger med 19 og en med 21 enheter. En enhet er lik et barn over tre år eller to barn under.

Mandag er det nytt bystyremøte. Selv om sparepakken ikke står på sakskartet, oppfordrer Johanne Knudsen engasjerte foreldre om å møte til en markering når bystyret tar pause klokken 19. Også foreldre til barn i skolen planlegger markering i bystyremøtet mandag.

STARTER OPPRØR: Johanne Knudsen, som har Nicolay (2) i Nebbestølen barnehage, tar initiativ til byomfattende aksjon mot barnehagekutt.
Foto: Arne Nilsen