I disse dager får ca. 3.000 husstander tilsendt en egen brosjyre fra Sandsli menighets— og familiesenter. Brosjyren går også til skoler, bedrifter og offentlige instanser i bydelen. Sammen med Sandsli menighet vil senteret være et lavterskeltilbud både for barn, unge og foreldrene deres i lokalmiljøet.

Menigheten ble etablert i 1999 som en frittstående menighet tilknyttet nettverket til Kristkirken i Bergen. Eivind og Wenche Bye er regionledere for Familiefokus, som er familiearbeidet til den kristne misjonsorganisasjonen Ungdom i Oppdrag. Nå slår de seg sammen for å gjøre en innsats for familier som trenger hjelp til å komme ut av hengemyren.

I oppløsning

Sandsli menighet har satset mye på å nå ut til barn og unge i bydelen. Gjennom dette arbeidet har man også sett familiekriser, rusproblemer, kriminalitet og depresjon blant både store og små.

— Vi legger stor vekt på å være ute i felten, og møte menneskene der de er. Da ser vi også at mange familier har det vanskelig, sier pastor Stig Magne Heitmann.

Gjennom Familiefokus har ekteparet Bye lenge arbeidet med rådgivning og hjelp til ektepar som sliter. Arbeidet har vært drevet i Bergen i ca 10 år.

— Men vi oppdaget at Familiefokus og menigheten på Sandsli har samme visjon. Derfor vil vi nå arbeide sammen om den felles visjonen: Å se at mennesker som har det vanskelig, finner tilbake til det gode livet, legger Eivind og Wenche Bye til.

Fokus på foreldre

Det nye familie- og menighetssenteret har fått kontor i Sandsli Sportssenter. Mens menigheten inviterer til gudstjenester, familiesamlinger, fellesskapsgrupper, barne- og ungdomsarbeid, satser ekteparet Bye å etablere en samtale- og rådgivningstjeneste for ektepar som trenger hjelp til å få samlivet til å fungere. I tillegg driver de kurstilbudet Familieskolen sammen med Navigatørene og flere av byens menigheter.

— Skal vi gjøre en innsats blant barn og unge i bydelen, må vi også ha fokus på foreldrenes situasjon. De historiene enkelte barn og unge kan fortelle, bekrefter ofte at deres egne problemer har sammenheng med familier som strever, sier Heitmann.

Vil avlive myte

Eivind og Wenche Bye tror at familiesenteret kan bli et viktig og positivt pulsslag i bydelen. Tilbudet er blitt godt mottatt av både skoler og bydelsadministrasjonen, og skal ha lav terskel for dem som søker hjelp.

— Familiesenteret skal være et tilbud til par som trenger noen å snakke med noen om samlivet sitt. Vi skal ikke drive behandling eller ekteskapsmekling om barn, men lytte, samtale og gi veiledning. At man ikke skal søke hjelp før krisen er et faktum, er en myte det er viktig å avlive. Utfordringen er jo å kunne søke hjelp til å leve sammen før samlivskrisen er et faktum, legger de til.

Både Heitmann og ekteparet Bye er klare på at arbeidet har et klart kristent fundament. Men samboere er like velkommen som ektepar. Ingen skal møtes med pekefinger og moralske krav. Men de vil heller ikke underslå at de mener ekteskapet er det eneste bibelske fundamentet for samliv.

Stort behov

— I vårt familiearbeid er også bønn viktig. Og vi er opptatt av å velsigne folk. Velsignelse er på mange vis blitt et fremmedord i vår tid. Men gjennom gode ord, smil og å kunne legge en arm rundt skulderen til mennesker som sliter, vil vi vise dem at vi ønsker dem vel, og at de er velsignet av Gud, sier Heitmann.

Både Heitmann og ekteparet Bye er overbevist om familiesenteret vil dekke et økende behov både i Sandsli-området og kanskje også Bergen for øvrig. De kan også tenke seg å samarbeide med de mange bedriftene i området med tanke på samtaletilbud til ansatte som sliter med samlivsspørsmål. De ønsker også å bygge opp kompetanse som andre av byens menigheter kan gjøre bruk av i sitt arbeid.

— Køene til familierådgivningskontorene er lange. Derfor er vi overbevist om at et samtale- og veiledningstilbud med lav terskel kan bety mye for dem som søker hjelp i samlivet, sier de.

FAMILIEHJELP: Det nye familiesenteret skal være en hjelp til dem som trenger noen å snakke med om samlivet sitt, sier (fra venstre) Stig Magne Heitmann, Wenche Bye og Eivind Bye.<p/>FOTO: RUNE VALDERHAUG