Sandviken Arbeidersamfund og Sentrum Arbeidersamfunn har lagt ned sine partilag og har startet Bergenhus Arbeiderparti. Etter retningslinjer i Det norske Arbeiderparti vil Bergenhus Arbeiderparti arbeide både med rikspolitiske saker og politiske saker i bydelen, melder det nye partilaget i en pressemelding.

Styret har konstituert seg og har fått følgende sammensetning.

Leder: Margunn Rognås

Nestleder: Veslemøy Gullachsen

Sekretær: Jette L. Hansen

Kasserer: Stig Høysether

Medlemmer: Hallgeir Utne Hatlevik, Valborg Sweeney, Jannike Bergesen.

Vara medlemmer: Eivind Drange, Stein L. Rasmussen, og Tore Lervik.