Tunnelen på E39 skal gå forbi den mest smale og rasfarlege strekninga på den tungt trafikkerte vegen.

Anlegget er halvt bompengefinansiert, og bompengane blir kravd inn på ferja mellom Oppedal og Lavik. Statens vegvesen og Veidekke ASA har underskrive ei kontrakt på 113 millionar kroner, og vegen skal ifølgje avtalen stå ferdig innan 30. juni 2004. Heile det totale veganlegget på E39 Teigen–Bogen skal etter planen koste 160 millionar kroner.