— Litt under halvparten av dei 95 tilsette var på jobb i går. Fordi det berre er få dagar til påskehelga, ventar vi med å setje i gang full drift til tysdag etter påske, opplyser informasjonssjef Grete Skundberg i Gilde region vest.

Gårsdagens oppstart skjedde etter at Mattilsynet seint fredag kveld oppheva stengingsvedtaket.

— Vi har ikkje sett i gang med å lage fåresnabb, sognemorr, fjellbit og haugpølse. Desse produkta er det framleis forbod mot å omsetje, opplyser Skundberg.

Stengt 22. mars

Det var 20. mars at mistanken blei retta mot Sogndal-anlegget etter at fleire personar hadde blitt smitta av den farlege E.colibakterien. Funn av tarmbakterien i sognemorr frå Sogndal førte til stopp i produksjonen to dagar seinare.

Råvarene til spekematproduksjonen hadde Gilde Terina i Sogndal fått frå nedskjæringsanlegget selskapet har på Tynset. Alt tyder på at bakterien har vore i sau.

Eitt barn har døydd og 17 andre personar er stadfesta smitta av E.coli.

Desinfisering

— Vi har hatt ein grundig nedvask og desinfisering av heile anlegget. Dette blei gjort første veka etter at spekematproduksjonen blei stoppa. Vi har teke 63 prøver frå produksjonsanlegg og -utstyr. Alle testane viser at anlegget er fritt for smitte, seier Skundberg.

Det vil gå veker før dei nylaga spekematprodukta frå Terina-anlegget i Sogndal er ute på marknaden. Å lage spekemat tek tid.

— Vi snakkar om minimum seks veker før dei første produkta vi i går starta produksjon på, vil vere å få kjøpt i butikkane, seier informasjonssjef Skundberg.