JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bt.no

— Og ved å benytte Kronstadsporet, kan første store bybaneetappe, Kaigaten-Nesttun, bygges for ca. 800 millioner kroner i stedet for 950 millioner, sier bybaneplanlegger Lars Alsaker til Bergens Tidende.

— Kronstadsporet gjør nemlig det planlagte sidesporet fra Sletten til Mannsverk overflødig. Sporet til Mannsverk var planlagt for oppstalling og verksteder, men det kan vi nå få løst på området langs Kronstadsporet og på stasjonsområdet til NSB, sier Alsaker.

Strømmer til bybanen NSBs interesse for å delta i planlegging og drift av bybanen i Bergen ble møtt med stor glede i Rådhuset før helgen. Visekonsernsjef Arne Wam har bedt om å få møte toppledelsen i Bergen kommune 1. juni for å drøfte nærmere hvordan et slikt samarbeid kan komme i stand.

NSBs interesse for bybanen kan utmerket godt ha blitt stimulert av de gode passasjertallene for tilsvarende anlegg i europeiske byer. Særlig i Frankrike meldes det om den rene bybanefeberen. I byer som Montpellier, Strasbourg og Lyon meldes det om store økninger i passasjertallene der bybaner har overtatt tidligere busslinjer. Alsaker har derfor også store forventninger til en en banetilknytning mot Oasen.

Langs vanntunnelen - Når NSB flytter all godsaktivitet fra Minde til Bergen jernbanestasjon, har vi muligheten til å benytte Kronstadsporet så langt som det går, omtrent mellom NRK og Jæger. Det vil bli svært aktuelt for oss når vi en gang skal bygge bybane til Oasen. Da vil det bare dreie seg om et par kilometer ekstra med tunnel parallelt med vanntunnelen fra Fjøsanger, sier Alsaker.Når det gjelder sporet videre fra Kronstad til Nesttun, er fremdeles Inndalsveien meget aktuell, men det skal nå lages en konsekvensutredning på forholdet mellom Inndalsveien og Minde.

Sjekker kostnaden - Uansett vil bybanen fortsette i tunnel under Wergeland mot Sletten og Fantoft på veien til Nesttun. Dersom bybanen går via Minde, betyr ikke det at traseen videre mot Nesttun følger Sjølinjen. Eneste fordelen vi kan ha av det, er større fart. Men det finnes ikke passasjerer der.

— Lederen i styringsgruppen for Bergensprogrammet, vegdirektør Olav Søfteland, har presisert at Samferdselsdepartementet vil stille meget kritiske spørsmål når det gjelder kostnadsoverslaget. Hvor sikre er dere på at kostnadsoverslaget holder for bybanestrekningen til Nesttun?

— De tallene vi har fremlagt, 950 millioner kroner, eller ca. 800 med innsparingen via Kronstadsporet, bygger på kostnadstallene fra Gaustadtrikken i Oslo, som kan sammenliknes med det som vi skal bygge. Men våre konsulenter er i ferd med å regne gjennom alt sammen enda en gang, og vi har også sendt alt materialet vårt til Hordaland vegkontor for en gjennomgang, sier Lars Alsaker.