— Jeg er ikke så bekymret. Sotralista har gang på gang gjort meningsmålingene til skamme, sier kommunelegen som de siste fire årene har ledet den nest største gruppen i Fjell kommunestyre. På dagens BT-måling er oppslutningen mer enn halvert.

Utkilen og Sotralista fikk 21,7 prosent av stemme ved forrige kommunevalg, og ble nesten like store som Arbeiderpartiet. Listen som oppsto etter strid om bossplassen på Eide for 12 åer siden, har hatt kamp mot sentralisering på Litle-Sotra som en av sine fanesaker.

Jan Utkilen ble i sin tid ekskludert fra Høyre, partiet som moren Sigrid Utkilen representerte på Stortinget i et par perioder. Årsaken var at han stilte til valg på den konkurrerende Sotralista. Før han ble vist døren av Høyre, var han ordfører i Roan i Sør-Trøndelag. Dessuten har han vært plansjef og kommunaldirektør i Bergen. I dag er han kommunelege i Øygarden, i tillegg til å være grasrotpolitiker.

Den geskjeftige bygdeliste-toppen lar seg ikke knekke av dårlige tall på meningsmålinger. Sotralista har kommet sterkt på oppløpet før, og ble ikke den døgnfluen mange spådde.

— Vi kommer fortsatt til å kjempe for bygdene og arbeide for å få gjenskape gløden og engasjementet i lokalpolitikken, sier han.

Utkilen snakker fortsatt om «kameraderiet» på Straume og om politikere som rotter seg sammen og legger løpet på forhånd.

Mer åpen debatt og glød i lokaldemokratiet, er Utkilens budskap.

— Vi vil ta vare på grendaskolene og være lempelig med å gi dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen. Skal vi bevare bygdene må vi få ungdommen tilbake. Da må de få bygge på heimebøen, selv om det betyr at husene bygges i sjøkanten, mener Utkilen.

Spredt bosetting og samhold er beste vernet mot utvanning av strilakulturen, mener Sotralista som attpåtil har egen sang. Et lite utdrag:

«På LitleSotra bykulturen godt har sl e ge rot Og målføret dei fører kan vel kallast strila-knot I resten av kommunen helde strilalaget stand Med koselege bygder knytt te både sjø og land» Sotralista oppsto som protestliste, men har de siste årene utgjort flertall sammen med H og Frp i mange saker. Har dere oppnådd noe?

— Ja, vi kan ta vår del av æren for at sentraliseringstrenden har snudd. Nå foregår det mer utbygging på vestsiden enn på Litle-Sotra. Og mens Fylkesmannen refser Bergen kommune, er Fjell kåret til landets beste i økonomistyring, sier Utkilen.

Han vil ikke plassere Sotralista langs den tradisjonelle høyre-venstre-aksen. - Vi har all slags folk, alt fra tidligere SV'ere til de mer konservative - som meg selv, sier han.