— Dette er veldig gledelige tall. Vi har sett at antall passasjerer har økt helt fra starten av, og fortsatt kjører vi ikke med full kapasitet, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Dreyer i Skyss.

Hun sier det reelle passasjertallet for august likevel ligger en del høyere.

— I vår oversikt har vi hentet ut tall fra billettautomatene, og har ikke inkludert passasjerer som kommer med overgangsbilletter fra buss, sier Dreyer.

Så langt har det vært avganger hvert tiende minutt. Alle vognene er fremdeles ikke på plass, men fra 1. november vil det bli avganger hvert femte minutt. Da sier prognosene at det skal være 26.000 daglige passasjerer.

— Det er for tidlig å si om passasjertallet blir høyere enn dette, men vårt overordnede mål er å øke antall kollektivreisende, sier Dreyer.

- Billettproblemene overdrevet

Også inntektsmessig har det gått svært bra for Bybanen. Det er budsjettert med 20 millioner kroner i inntekter på Bybanen frem til nyttår. Fram til 1. september var inntektene allerede på 7,3 millioner. Bare i august var billettinntektene på 4,4 millioner. Over en million mer enn budsjettert.

— Vi mener disse tallene viser at det er svært få som har reist gratis på grunn av tekniske problemer med billetteringen. Jeg tror det har vært litt overdrevet, sier Dreyer.

Kommunikasjonsrådgiveren ser nå frem til at Bybanen kommer i full drift.

Fulle avganger

— Mange av avgangene har vært veldig fulle, og vi håper at det skal bli bedre komfort for passasjerene når alle vognene er på plass.

Ifølge Skyss har det heller ikke vært nedgang i billettinntektene fra bussene i Bergen i samme periode.

-Det håper vi har med endringer i rutetilbudet å gjøre, der vi har tilpasset det etter kundegrunnlaget. I tillegg har det vært en viss befolkningsvekst som kan forklare dette, sier Dreyer.