Saken om elevbedriften og de beslaglagte t-skjortene gikk landet rundt da BT brakte historien 13. januar.

Elevene hadde laget skjorter med sitater fra en av deres mest populære lærere.

Blant sitatene var:

  • «Vi skal ikke gå litt tidligere hjem. Vi skal gå mye tidligere hjem».
  • «Stryker dere, får dere to i karakter av meg»
  • «Dere får kun fem minutter i rampelyset». Skjortene hadde logoen til elevbedriften på ryggen. Det var ingen referanser til skolen på t-skjortene.

Beslagla t-skjortene

Det ble likevel for sterk kost for rektor Oddveig Sagen, som mente de ikke «stemte overens med skolens etiske regler» og at bruk av sitater hentet fra skolen som var det problematiske.

Hun beslagla derfor t-skjortebeholdningen til en innkjøpsverdi av 6000 kroner.

**— Vi kommer ikke til å gi oss. Vi kommer til å jobbe for å få tilbake t-skjortene.

Ellisiv Sangolt, elev.**

Elevene og deres foreldre reagerte sterkt på dette og stilt spørsmål ved om rektor har eiendomsrett til t-skjorter elevene selv har bestilt og betalt for.

Elevbedriften er i regi av Ungt Entreprenørskap, et samarbeid mellom det offentlige og næringslivet som skal fremme entreprenørskap og kreativitet blant unge mennesker.

Eiendomsrett

Spørsmålet her hvem som eier t-skjortene. Skolen, Ungt Entreprenørskap eller elevene. Det har vært flere møter mellom skolens ledelse, fylkeskommunen, foreldre og elever uten at man har kommet til enighet.

Nå slår fylkeskommunen fast at rektor har all makt og elevene ingen eiendomsrett til sine egne varer.

«Så lenge det er en del av skolens undervisningsopplegg er bestilling og produksjon i regi av skolen (men gjennom elevene). Elevene har derfor ikke eiendomsrett til t-skjortene og har heller ikke faktisk eller rettslig råderett over disse i strid med skolens overordnete beslutning», skriver forhandlingssjef i Hordaland fylkeskommune, Johan J. Meyer i et brev til foreldre og elever.

Ellisiv Sangolt er ikke fornøyd med brevet fra fylket.

— Vi kommer ikke til å gi oss. Vi kommer til å jobbe for å få tilbake t-skjortene, sier hun.

Foreldrene har også bedt om en juridisk gjennomgang av saken.

— Vi kommer til å ta saken videre. Dersom det viser seg at dette er ulovlig, vurderer vi å politianmelde rektor, sier Siv M. Sangolt.

— Skal rektor kunne gjøre hva rektor vil, uten en ordentlig begrunnelse? Hvor bryter disse sitatene med verdigrunnlaget til skolen, spør hun.

— Dette er beklagelig. Våre barn er blitt veldig dårlig behandlet av skoleledelsen. Dette er maktmisbruk fra rektors side, mener moren.

Rektor Oddveig Sagen ville ikke å kommentere saken i ettermiddag.

Hva synes du om skolens avgjørelse? Si din mening her.