Byrådet har flere ganger slått fast at de ønsker godshavnen ut av sentrum, og helst til Flesland.

Fullt på galleriet

Det har startet et opprør i boligstrøkene langs Raunefjorden. En facebook-side mot godshavnen er allerede startet.

Onsdag kveld var galleriet fullt av sinte beboere, fordi bystyret skulle behandle en strategiplan for sjøfartsbyen i Bergen. Og i den var det én setning som fikk Flesland-folket til å se rødt:

"Bergen kommune bør arbeide for etablering av ny. intermodal havn på Flesland".— Denne saken er ikke en endelig avgjørelse for plassering av havnen. Det er det fylkestinget som avgjør, men bystyret bør kunne si hvilke ambisjoner vi har, sa Charlotte Spurkeland (H).

Skepsis i egne rekker

Opposisjonen mente derimot at man skulle vente med å ta stilling til nøyaktig plassering av godshavnen.

— Dette er en prosess som styres av fylkeskommunen. Bystyret bør avvente endelig anbefaling av plassering til et bedre beslutningsgrunnlag foreligger fra fylkeskommunen, sa Ruth Brudvik (Ap).

Selv om byrådspartiene stemte for strategiplanen slik den forelå, uttrykte flere også derfra skepsis til Flesland-plasseringen.

— Nå snakker vi egentlig om store eksisterende boligområder på Sletten, Mynteviken og Espeland. Det er noe annet enn det vi har snakket om tidligere. Vi må vite hva vi vedtar, advarte Trygve Birkeland (KrF).

Alle understreket at en endelig avgjørelse ligger et stykke frem i tid.