— Vi må stappe klassene tettere for å spare penger, innrømmer fungerende opplæringsdirektør Svein-Erik Fjeld i Hordaland fylkeskommune i samtale med Bergens Tidende. Like før påskeferien sendte han ut brev til samtlige skoler i fylket. Han ber rektorene fylle klassene det de makter. Yrkesklassene skal ha inntil 15 elever, mens studieretninger for allmenne, økonomiske og administrative fag skal ha inntil 30. Særlig er dette viktig ved allmennfaglig påbyggingskurs II.

Kan være lovbrudd

— Det kan være brudd på arbeidsmiljøloven hvis klassene fylles opp til maksimalt 30 elever, mener Karoline Myklebust, leder for Elevorganisasjonen i Hordaland. Mange klasserom er små. Det blir varmt og dårlig luft med så mange elever. Lærerne får heller ikke tid til hver enkelt elev.

Søkertallet til de aller fleste studieretningene har økt i år. I Hordaland er det ikke midler til å øke klassetallet så mye som en trenger for å gi alle søkere plass selv om de har en eller annen form for opplæringsrett, står det i brevet.

— Nei, vi skal ikke bryte loven, forsikrer Svein-Erik Fjell. Alle elever med rett til opplæring skal så langt mulig sikres en plass. Grepene som brukes, gjøres for å effektivisere. Her kan spares mer penger enn før ved å utnytte kapasiteten.

— Fylkeskommunen er selvsagt nødt til å opprette tilstrekkelig antall plasser slik at alle elever med rett får plass, understreker Audhild Tveiterås, seksjonsleder for videregående opplæring i Utdanningsforbundet Hordaland.

- Tragisk

Det tragiske med at man fyller alle klasser med rettselever mener hun er at voksne uten rett ikke får plass. De kan ha opplevd å få attføringsmidler fra trygdekontoret for å ta videregående utdanning. Så går plassene til rettselever.

Audhild Tveiterås peker også på at arbeidsmiljøloven må følges. Nå har og elevene fått en slik lov. Det er som regel fysiske forhold som gjør at ikke alle klasser kan ha maksimalt antall elever.

Økt elevtall kan sikre at enkelte klasser ikke legges ned selv om de står i faresonen. Flere elever i klassene kan bidra til at flere får sitt primære ønske oppfylt.