Se video!

Grunnen der bygningen ligger er fredet, men det stoppet ikke huseieren. I forrige måned begynte han å grave ut en ny etasje i kjelleren.

Naboer varslet byantikvaren, som straks slo alarm. Hele grunnen innenfor området definert som «middelalderbyen Bergen» er nemlig fredet. Arbeidet ble umiddelbart stanset.

– Det er ikke lov å gjøre noen inngrep i grunnen uten tillatelse fra oss, sier førstekonsulent Hanne Merete Moldung hos Riksantikvaren distriktskontor vest.

«Uerstattelige kilder»

Det er uklart hvor mye som ble gravd ut før arbeidet ble stanset.

– Det er ikke gjort noen arkeologiske undersøkelser på stedet, så vi ennå ikke hva som kan skjule seg der, sier førstekonsulent Moldung.

Hun påpeker at området ligger midt i Vågsbunnen, et av middelalderbyen Bergens sentrale og mest betydningsfulle strøk. Opp gjennom årene er det blitt foretatt flere arkeologiske registreringer i området som har påvist levninger fra middelalderen.

Norsk institutt for kulturminneforskning skal nå undersøke kjelleren. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om forholdet blir politianmeldt.

Det er ikke første gang utbyggere tar seg til rette på historisk grunn. I fjor ble det avdekket ulovlig graving både i Øvregaten, Nikolaikirkealmenning og Wesenbergsmauet. Alle forholdene ble politianmeldt.

«Uerstattelige kilder kan være ødelagt for alltid. Riksantikvaren bemerker at tiltaket kan ha påført skader på kulturminner av nasjonal verdi», het det i anmeldelsen. Økonomiseksjonen ved Hordaland politidistrikt kunne onsdag ikke svare på hvor disse sakene står.

Også i Årstadgjeilen ble det i fjor vår startet byggearbeider på fredet grunn. Der måtte politiet eksortere arkeologer etter at byantikvaren stanset arbeidet. Saken er fremdeles under etterforskning hos Økokrim.

Jørn Ekerhovd Knutsen, som eier Hollendergaten 18 gjennom selskapet Strandgaten 88 AS, vil ikke kommentere saken overfor bt.no.

FREDET GRUNN: Her i Hollendergaten 18 har Riksantikvaren stoppet gravearbeidene.
FINN ARNESEN