Søvik har stått i spissen for skolereformen i Lindås, som skulle gi seks rektorer på 14 skoler. Reformen skapte sterke reaksjoner fra lærerne. I desember troppet de opp på rådhuset for å gi beskjed om at de ikke hadde tillit til rådmannen.

Mobile rektorer

Nå har Fylkesmannen satt foten ned for en viktig del av reformen. Utdanningsavdelingen mener at det er brudd på opplæringsloven å gi skolene Leiknes, Eikanger, Kløvheim og Myking én felles rektor. Det samme gjelder skolene på Skodvin, Seim og Festo. Søvik har ment at fellesrektorene skulle være mobile, og lede skolene ved det han kaller «Management by Walking Around».

– Dette er en veldig firkantet tolkning av opplæringsloven, der Fylkesmannen fremstår som mer katolsk enn paven, kommenterer Søvik.

Opplæringsdirektør Kjellbjørg Lunde skriver i sitt brev at en slik lokal koordinator ikke kan komme i stedet for loven sitt krav om at rektor skal være fortrolig med den daglige virksomheten. Hun mener de aktuelle skolene ligger for langt fra hverandre til at en mobil rektor kan holde seg tilstrekkelig oppdatert.

Gir seg ikke

– En skole med 600 elever har én rektor. Da må tre-fire småskoler som ligger noen minutter unna hverandre med bil også kunne ha det, mener Søvik.

Han er oppgitt over vedtaket, men vil likevel gå videre med reformplanene.

– Vi kan ha en lærer med rektorfunksjon på hver skole, og felles enhetsledere som gjør mye av det administrative, sier Søvik.

Utdanningsforbundets lokalleder Laila Rydland er strålende fornøyd med Fylkesmannens vedtak, men ikke med rådmannens nye forslag.

– Rektor skal være en full stilling. Greit nok at rektor kan undervise en del i tillegg, men det finnes avtaler om hvor mye ressurser det skal være til administrasjon på hver skole. Det må Lindås holde seg til, sier Rydland.

KATOLSK 1: Det er bred enighet om at denne mannen, pave Benedict XVI, er katolsk.
scanpix
KATOLSK 2: Ifølge rådmann Øistein Søvik må likevel paven se seg slått av Fylkesmannen (her representert av Statens hus).