— Hadde vi gjort en bedre jobb, ville vi blitt oppmerksom på at konsesjonene ikke dekket den aktuelle problemstillingen. Jeg har hatt en rolle i denne rutinen for internkontroll, og på egne vegne har jeg derfor på det sterkeste beklaget det som har skjedd, sier Arnstein Mykletun. Han er en svært anerkjent forsker og ledet i 2010 det regjeringsoppnevnte utvalget som kom med tiltak for å få ned sykefraværet i Norge.

Flere feil

Mykletun mener varselet om vedtak fra Datatilsynet er beheftet med flere feil. Det er ikke riktig at han ikke lenger jobber ved UiB. Han har fortsatt en professor-2 stilling ved universitetet. Mykletun avviser også at han har tatt med seg data til Folkehelseinstituttet, der han også har en stilling.

— Datatilsynet er kritisk til det de mener er fravær av kontrollrutiner ved UiB, samt brudd på konsesjonen, som er gitt til UiB. Men her har ikke Datatilsynet undersøkt saken godt nok, sier han.

Han mener det heller ikke riktig at det mangler et system for internkontroll ved UiB, men vedgår at kontrollen har sviktet i denne saken. Han sier forskerne som var involvert i prosjektet har trodd at konsesjonen også dekket den undersøkelsen UiB får kritikk for.

— Hadde vi visst at konsesjonen ikke dekket denne studien, ville vi ha søkt Regional etisk komité om konsesjon.

Mykletun viser til at helt identiske undersøkelse i Nord-Trøndelag er blitt godkjent av den regionale etiske komiteen.

— Hvilken fare er det for at opplysninger om enkeltpersoner skal bli avdekket?

— Slike studier baserer seg på tusenvis av deltakere og ikke-deltakere, og det er ikke mulig eller relevant å identifisere enkeltpersoner i dette anonymiserte datamaterialet.

Stanser bruk av data

Rektor Sigmund Grønmo ser svært alvorlig på saken.

— Universitetsledelsen fikk kjennskap til saken da brevet fra Datatilsynet kom. Vi gjennomgår nå hele saken med fakultetet og Hemil-senteret for å få fullstendig oversikt over hva som har skjedd ved universitetet i denne saken. Det er gitt beskjed om at all videre bruk av datamateriellet skal stanses. I tillegg går vi gjennom våre rutiner for å sikre en forsvarlig behandling av forskningsdata i våre fagmiljøer, sier Grønmo.

— Hvordan kunne personopplysninger om nesten 13.000 hordalendinger bli hentet ut og brukt uten samtykke?

— Det må vi komme tilbake til. Vi arbeider med å få en fullstendig oppklaring av fakta i saken og hva som har skjedd, sier Grønmo. Han vil ikke kommentere saken ytterligere nå.