Et samlet formannskap i Os kommune gikk i vår inn for planen, og sendte den ut på høring. Planen innebærer: * At Frp-politiker Laila Reiertsen får kjøpe et naust med tilhørende kai og molo.* Boligbygging i den sørvestre delen av området, helt ned til sjøen.* Byggingen av ny gangvei fra Os sentrum til Solstrand, gjennom Lyngheim. Stanser salg og utbygging I et brev til Os kommune, skriver Fylkesmannen i Hordaland, Svein Alsaker, at planene vil føre til privatisering av området. «Å stenge ute allmennheten fra disse ubebygde områdene er i strid med nasjonal miljøpolitikk som sier at privatisering av strandsonen ikke skal skje», heter det i brevet.Om salget av naustet til Reiertsen heter det:«Området […] inneholder den naturlige badeplassen på eiendommen. […] vi mener det er i strid med nasjonal miljøpolitikk å privatisere denne viktige delen av strandsona».Og videre: «Situasjonen for barn og bevegelseshemmede blir også skadelidende gjennom dette planframlegget».Kommunen kan nå ikke gå videre med planene for området før fylket godkjenner dem, eller Miljøverndepartementet gjør om beslutningen. Søviknes skuffet Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) er svært negativ til at Fylkesmannen nå stanser planen.— Jeg blir litt usikker på hvor godt Fylkesmannen kjenner til arealene, og litt frustrert. Når vi endelig så ut til å få et enstemmig politisk vedtak, skjer dette, sier Søviknes.- Det er snakk om et bitte lite strandområde. Jeg er kritisk til om det virkelig kan ha nasjonal interesse at vi ikke selger det. I mine øyne vil det skade allmennheten å ikke følge denne planen, sier Søviknes. Han vil invitere Fylkesmannen med på befaring for å prøve og få synliggjort helheten i planen. – En klok avgjørelse - Fylkesmannens innsigelse er i tråd med den allmenne oppfatningen om fri tilgang til strandsonen, sier en glad Nils Georg Brekke. Han er sekretær Stiftelsen Lyngheim.I alt elleve lag og foreninger har sammen dannet stiftelsen som ønsker å ivareta og utvikle eiendommen i samarbeid med kommunen.- Nå håper vi klokskapen får råde, og at alle får tilgang til området og badeplassen, sier Brekke.

MØTER MOTBØR: Os-ordfører Terje Søviknes møter motstand fra Fylkesmannen for planene om delvis privatisering av strandsonen.
ARKIVFOTO