Fylkesutvalget vedtok sist torsdag å gå i forhandlinger med BNR om å opprettholde driften av ruten inntil det var utlyst anbud. Men dette var ikke nok til å hindre nedleggelse.

BNR har besluttet midlertidig å innstille hurtigbåtruten Knarvik/Frekhaug – Bergen fra og med 1.februar. Bakgrunnen er at ruten gir et driftsunderskudd.

— Vi hadde i det lengste håpet å få i stand et fornuftig samarbeid med Skyss om dette kollektivtilbudet, både med hensyn til økonomi og i forbindelse med busstilkjøring, men må dessverre konstatere at det ikke har lykkes. Vi må nå vurdere hvordan vi skal anvende konsesjonen vår videre, heter det i en pressemelding fra styreleder Helge Skaar.

Han peker på at man nå blant annet avventer utspill fra Skyss og Hordaland fylkeskommune for å få avklart hvilken støtteordning som skal etableres for å sikre videre drift.

— Vi beklager sterkt overfor våre passasjerer at vi ikke kan tilby videre drift nå men håper å komme sterkere igjen, sier Skaar.

Han presiserer at de som måtte ha klipp igjen på periodekort kan få refundert dette ved henvendelse til selskapet.

Kommer hurtigbåten i drift igjen? Si din mening: