KJELL ØSTERBØ

På partiets fylkesårsmøte i Bergen i går, tok fylkesleder Sigrid Brattabø Handegard et oppgjør med regjeringens frislepp av markedskreftene, og de uakseptable økonomiske forskjeller det har skapt.

Stangeland er derimot svært kritisk til en politikk der man dyrker likhetsidealet til partiet enda mer.

— Vi må akseptere at noen får lov å bli rik og vi trenger faktisk flere private kapitalister her til lands, sier han til Bergens Tidende.

Han innrømmer at han på dette området er på kollisjonskurs med partiet.

— På dette området er det partiet som har forandret seg bort fra den næringspolitikken jeg har stått for.

Mer på linje med Reiten

— Så du er mer på linje med partikollega, Eivind Reiten som nå er toppsjef i Hydro?

— Jeg er nok det. Eivind Reiten var en god ambassadør for partiet i næringspolitikken, sier Stangeland.

De har begge forlatt politikken og har i stedet markert seg kraftig i næringslivet.

Stangeland som selv er blitt bedriftseier og kapitalist er bekymret for at det nesten ikke rekrutteres folk fra næringslivet til politikken.

— Finnes det noen industriarbeidere, fiskere eller bedriftsledere igjen på Stortinget, spør han.

Blir skattet i hjel

— Dessverre er nok de aller fleste rekruttert fra offentlig virksomhet, er svaret han selv gir.

Dermed blir ikke mange politikere opptatt av å skaffe rammevilkår som dyrker frem flere private kapitalister.

Næringsvirksomhet er liksom noe som staten og de store institusjonelle investorene skal skaffe frem.

— Det blir galt. Det må legges til rette for at private kan satse penger uten å bli skattet i hjel, sier Stangeland.

Fylkesleder Brattabø Handegard vil i stedet ha staten på banen som en enda sterkere og frem for alt, mer aktiv eier i næringslivet.

— I dag er staten en passiv storkapitalist som er en dårlig eier, sier hun.

Vil plukke vinnere

Brattabø Handegard og Stangeland er ikke på kollisjonskurs i all næringspolitikk. Begge kritiserer de den såkalte næringsnøytrale politikken til regjeringen.

— Sponheim har litt rett når han sier at næringslivet er mest tjent med en stram økonomisk politikk som er med på å gi oss en lav rente. Det er farlig å slippe utgiftssiden løs. Men næringspolitikken burde likevel vært langt mer aktiv, mener Stangeland.

Se på Marsteinen fyr

For å illustrere den uakseptable passiviteten viser han til reiselivet og fjord-Norge som ble kåret til verdens vakreste reisemål.

— Har man gjort noe for å gripe sjansene dette har gitt oss? Her kunne man satset næringspolitisk for å utvikle dette produktet videre og trykke til med ekstra markedsføring, mener Stangeland.

Til sine egne partimedlemmer brukte Stangeland skjebnen til Marsteinen fyr som et bilde på å gripe mulighetene og holde fast ved visjonene.

Ingen visste hva man skulle gjøre med fyret etter at det ble fraflyttet og bare sto der. Så holdt stormen på å skylle alt på havet. Og først når alt så som svartest ut ble det fart i planer, ideer og visjoner for Marsteinen.

IKKE AKKURAT KLONING: På Hordaland senterpartis fylkesårsmøte i går etterlyste Magnus Stangeland, om ikke flere «stangelander», så i hvert fall flere private kapitalister og bedriftseiere som han selv. – Og de bør ikke skattes i hjel, understreket han. <br/>Foto: KNUT EGIL WANG