Lønnsgarantifondet fikk en regning på 26 millioner kroner for avviklingen av det tidligere verftet. Skulle Stangeland ha tatt nedbemanningskostnadene selv, ville regningen blitt på 30 millioner med arbeidsgiveravgift.

Aldri plan å drive verftet I borevisors innberetning går det klart frem at det ikke på noe tidspunkt var Carl Frederik Seim og Tor Arne Uppstrøms tanke å drive Mjellem & Karlsen Verft. Allerede før de overtok Mjellem & Karlsen 10. juli forelå det et avtaleutkast med Stangeland. Det er datert 30. juli. Da var det snakk om salg av verftet.

Av rapporten kan det se ut som om konkursen ble gjennomført for å få en effektiv omstrukturering – og også som et ledd i å kunne benytte en festet tomt til annet formål.

Da styremøtet i Mjellem & Karlsen verft besluttet å slå verftet konkurs sa administrerende direktør Paal Martens:

– Man må være villig til å se på utradisjonelle løsninger som kan bety endringer i selskapets struktur.

Etter en pause i styremøtet der det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling 19. august 2002 ble konkursen vedtatt.

Kontakt siden juni

I et brev til Tor Arne Uppstrøm 24. juni 2002 skriver Geir J. Dahle i Access AS:

«På forespørsel fra Njari Holding AS (Carl Fredrik Seim/Tor Arne Uppstrøm) har vi undersøkt markedet for å selge MK AS og MKV AS. Med bakgrunn i dette har vi to konkrete interessenter for kjøp av aksjene i MK AS og MKV AS. På grunn av at nye eiere ikke formelt har overtatt hovedselskapet HMS Holdning AS kan vi heller ikke formelt tilby aksjene i nevnte selskaper for salg til interessentene. Vi har likevel på oppdrag fra Njari Holding AS hatt møte med den ene interessenten som er svært interessert i å komme videre med forhandlingene så snart som mulig. Denne interessenten har blant annet flere skipsverft i Norge og kan bransjen godt, er solid og har løfteevne. Den andre interessenten er en utlending som vi vet fra tidligere møter er svært interessert i å kjøpe MK AS/Verft.

Vi har ikke konkret diskutert pris men et vindu på NOK 20 – 40 mill. er realistisk å oppnå. Så snart Uppstrøm/Seim har overtatt HMS Holdning AS vil vi ta ny kontakt med interessentene for konkrete forhandlinger.»

Møtte Seim og Uppstrøm

Carl Fredrik Seim opplyser, ifølge borevisor, at kort tid etter at dette brevet ble sendt, hadde han og Tor Arne Uppstrøm møte med Magnus Stangeland i DOF Industrier AS på Flesland. Etter dette møtet utarbeidet advokatfirmaet Vogt & Wiig AS den 28. juni 2002 et utkast til avtale mellom Njari Holding AS og DOF Industrier AS om at DOF Industrier AS innen den 18. august 2002 skal overta samtlige aksjer i Mjellem & Karlsen Verft AS for 28 millioner kroner.

I en boinnberetning for Njari er det dokumentert tre transaksjoner på til sammen 17 millioner kroner som knyttet seg til oppgjør fra Bergen Yards for kjøp av driftsutstyr og aksjer i Hanøytangen etter at konkurs ble valgt.

Ikke tale om å kjøpe – Det var aldri tale om å kjøpe selskapene fra Carl Fredrik Seim, sier Magnus Stangeland.

– Selskapene hadde dårlig økonomi, og var beheftet med garantiansvar. At vi skal ha spart 30 millioner er helt ukjent for meg, legger han til.

JAN M.LILLEBØ