• Ærede Høyesterett, jeg har full tillit til at retten gir meg en rettferdig dom.

— Ærede Høyesterett, jeg har full tillit til at retten gir meg en rettferdig dom.

Slik avsluttet Magnus Stangeland (71) en kort opptreden i Høyesterett onsdag ettermiddag.

Han hadde ikke noe å tilføye til den tre timer lange prosedyren hans advokat Svein Aage Valen nettopp hadde fremført.

- Slitsomt

Nå venter den endelige dommen, fire år etter pensjonssaken sprakk.

— Det har vært slitsomt. Jeg er jo blitt ansiktet til hele denne saken, som omhandler mange stortingspensjonister. Ingen av oss skulle vært i retten, for det var systemet med pensjonene som var helt uten kontroll, sa Stangeland til bt.no etter sin opptreden i den ærverdige rettssalen.

— Så ble jo ordningen avviklet da saken ble offentlig. Og jeg har for min del betalt tilbake hver krone av det jeg hadde fått utbetalt for mye, la han til, i det han vandret ut av Norges Høyesterett.

- Systemfeil

Høyesterett hadde avsatt to dager til å behandle saken, som var anket inn av Økokrim, etter at Stangeland ble frifunnet i lagmannsretten før jul. For et år siden ble han dømt til 60 dagers fengsel i Oslo tingrett, for grovt uaktsomt bedrageri av drøyt 500 000 kroner.

Stangelands forsvarer Valen brukte sine timer til å angripe systemet med stortingspensjonen. Han kalte det en grunnleggende systemfeil. Stangeland hadde ikke gjort noe galt.

— Ingen av de opplysningene Stangeland gav var ukorrekte, han svarte på det han ble spurt om fra hun som administrerte pensjonsordningen. Valen hevdet at det ikke var noen andre steder Stangeland kunne innhente informasjon om ordningen. Her er heller ikke snakk om noen såkalt kreativ tilpasning til systemet for å komme best ut, mente forsvareren til Stangeland, som satt på Stortinget fra 1985 til 1997.

Valen la ned påstand om full frifinnelse, mens statsadvokat Tarjei Istad ba om 60 dagers fengsel, som er identisk med den dommen Stangeland fikk for et drøyt år siden.

Det er ventet at Høyesteretts dom vil foreligge om et par uker.