Tirsdag startet Høyesterett behandlingen av det som trolig blir siste akt i saken om Stangeland og stortingspensjonen. I november ble han frikjent av Borgarting lagmannsrett, mens han ble dømt av Oslo tingrett tidligere på året.

Skyldig, så frikjent

Han ble da funnet skyldig i grovt uaktsomt bedrageri av ca. 500.000 kroner i urettmessig mottatt pensjon fra Stortinget. Han ble idømt 60 dagers fengsel i tingretten.

Siden lagmannsretten frifant ham, må Høyesterett nå utmåle ny straff, dersom de kommer til at han er skyldig.

Det er denne formen for rettspraksis som gjør at Magnus Stangeland onsdag vil få anledning til å prosedere sin sak for rikets høyeste dommere. Det vil si, han skal ikke føre hele prosedyren, det gjør hans advokat Svein Aage Valen. Stangeland får ordet etter at de kappekledde juristene har sagt sitt.

Statsadvokat Tarjei Istad sa at Stangeland ikke hadde gjort grundige nok undersøkelser for å finne ut hvor mye, og hvilke, inntekter, han kunne ha ved siden av stortingspensjonen.

Helt andre krav

— Man må kunne stille helt andre krav til en person som Magnus Stangeland, enn til en hvilken som helst annen mann som møter frem hos Nav for å forhøre seg om sin pensjon, sa han i sin prosedyre.

Han mente Stangeland burde undersøkt om han kunne motta ubegrensede inntekter fra styrehonorar og lignende, i tillegg til pensjonen fra Stortinget.

— Eventuelle uklarheter bør skjerpe aktsomheten. Derfor burde Stangeland, med sin erfaring, særlig fra næringslivet, gjort mer for å finne ut av hvilke regler som gjaldt for inntekter utenom pensjonen.

Raus bilordning

Blant annet viste statsadvokaten til at Stangeland hadde en raus bilordning, som han ikke oppga til Stortinget. Den alene hadde en verdi på over 100.000 kroner i året, mente han.

Statsadvokaten hevdet at Stangeland overlot avgjørelsen til en sekretær for Stortingets pensjonskasse, mens han burde gått til hennes overordnede for å få full klarhet i regelverket.

Det er dette poenget Magnus Stangeland vil gripe når han i dag taler til Høyesterett. Til BT sier han:

— Hva annet kunne jeg gjøre? Jeg oppsøkte både Stortingets direktør og økonomiansvarlig, for å være sikker på at det jeg fikk var rett. Jeg fatter og begriper ikke hvilke organ jeg skulle vendt meg til ut over dette.

Stangeland fulgte tirsdag forhandlingene i retten fra tilskuerplass, sammen med sin kone Kari og datteren Torunn.

Onsdag rykker han frem, over gelenderet, for å tale til de fem dommerne som i siste instans skal dømme han.