For å finne ut om det er noe igjen av den opprinnelige Arna-laksen, har sportsfiskerlaget sendt prøver av stamlaksen til gentesting.

— Vi får svaret i løpet av denne uken, sier Stein Sivertsen, formann i Arna Sportsfiskarlag.

Sportsfiskerlaget i Arna ble etablert i 1985, og medlemmene har siden da lagt ned mye tid og krefter på å sette ut yngel og legge til rette for sportsfiske.

Arna-laksen var opprinnelig en mye mindre fisk, enn den laksen som nå går i Storelva. Trolig er det lite genetisk igjen av den ville Arna-stammen som gikk i elven for 30 år siden.

— Vi er helt enig i at det er viktig å bevare de opprinnelige laksestammene i vassdragene, men vi er i tvil om det er noe igjen av den originale Arna-laksen, sier Sivertsen.

Invadert av Vossolaks

Til gjengjeld har den såkalte Vossolaksen invadert vassdraget i Arna. Til nå i år er det tatt 140 eksemplarer av den uønskede villaksen.

— Det er mye fremmed laks i et lite vassdrag. I tillegg har vi tatt en del oppdrettslaks nederst i elven, forteller Sivertsen.

— Er det trist å ta ut frisk og gyteklar villaks?

— Jeg har nok et delt syn på det. Som sportsfisker er det litt synd å ta ut frisk villaks, men på en annen side hører den ikke hjemme i vårt vassdrag,sier Sivertsen og legger til:

— Men jeg må understreke at vi benytter all laks vi tar ut av elven. Enten som mat, eller at vi leverer fisken til røyking som deretter selges til kostpris. Fiskengår ikke tapt, sier han.

Var utrydningstruet

Vossostammen var inntil for få år siden utrydningstruet, og en redningsaksjon som kostet over ti millioner kroner ble igangsatt.

Smolt fra Vossolaksen ble satt i ut havet, og stammen har siden blitt svært så levedyktig. Den har nå invadert Bergens eneste lakseelv.

Redningsaksjonen ble utført mellom 2009-2013. Det ble da satt ut 100.000 smolt hvert år i havet, for å redde den utrydningstruede laksestammen.

— Det har vært en suksess, men bieffekten er veldig mye feilvandring av laks til andre vassdrag enn Vosso. Rapportene fra Arna tyder på 60 prosent av all laks i elven er feilvandret, sier fiskeforvalter Gry Walle hos Fylkesmannen i Hordaland.

Tvil om røttene

Walle lurer også på om det er noe igjen av den opprinnelige Arna-laksen.

— Det er et godt spørsmål. Men på et tidspunkt må vi si at laksen som befinner seg i elven nå, er den stammen som skal bevares.

Det gjelder altså ikke Vossolaksen, som kjennes igjen ved at fiskens fettfinne er klippet av. Den skal fiskes ut av Storelva.

— Kan du forstå at noen sportsfiskere synes det er rart å ta ut gyteklar og frisk villaks?

— Det kan jeg. Men jeg tror at de er enige i motivet vårt. Vi gjør dette for å bevare de unike laksestammene vi har i norske vassdrag, sier Walle.

GENTESTER: - Vi er helt enig i at det er viktig å bevare de opprinnelige laksestammene i vassdragene, men vi er i tvil om det er noe igjen av den originale Arna-laksen, sier Stein Sivertsen, formann i Arna Sportsfiskarlag.  
Privat