Bilen han kolliderte med brukte både fløyte og lyshorn, for å få ham til å stoppe.

Tingretten mener 49-åringen burde ha forstått at han hadde vært innblandet i et trafikkuhell, og at han hadde plikt til å oppgi navn og adresse til den andre sjåføren.