Styringsgruppen anbefaler at alternativene på Nygårdsmyren, på Minde og i Solheimsviken blir utredet videre når den politiske prosessen med prosjektet nå starter.

Forkastet

Blant de prosjektene som styringsgruppen har forkastet, er det på Dokken, det i Åsane og det i Rådal.

Til alle de alternativene som fremdeles er aktuelle, knytter det seg både fordeler og ulemper, og i den omfattende rapporten som ble lagt frem, blir disse omtalt og behandlet.

Solheimsviken økonomisk usikker

Minst kontroversielt rent politisk er trolig det relativt ferske prosjektet i Solheimsviken. Til dette knytter det seg imidlertid større økonomisk usikkerhet.

Prosjektet på Nygårdstangen er kontroversielt politisk, fordi det forutsetter en ganske storstilt boligutbygging, utfylling i Storelungeren og etablering av et kjøpesenterliknende næringsområde. Det siste gjelder også for Minde.

Foto: Scanpix

Si din mening!

Hvor mener du stadion bør bygges? Delta i debatten ved å klikke lenken i høyre marg!

NYE BRANN STADION? "Minde Nærings- og Idrettspark" er fortsatt med i kampen.