Byrådsleder Monica Mæland er bekymret over «dette ordspillet», som hun kaller det, i et brev som er sendt fra Samferdselsdepartementet til Bergen kommune.

Departementet slår fast i brevet at Bergen kommune «påtar seg driftsansvaret (for bybanen) innenfor Bergen kommunes samlede økonomiske ramme, inkludert overføringene fra staten til enhver tid. Dette innbærer at kommunen selv må bestemme hvordan et eventuelt underskudd skal finansieres», står det i brevet, som er undertegnet administrativt.

Denne formuleringen har skapt opprør i Fremskrittspartiet. Partiet truer med å bryte budsjettsamarbeidet med Høyre dersom departementets fortolkning av driftsansvaret blir stående.

— Dette er noe helt annet enn det som bystyret har sagt i sitt vedtak om driftsansvaret. Vi krever nå at byrådsleder Monica Mæland forklarer seg, og hele saken må tilbake til bystyret, sier Frps gruppeleder Liv Røssland til Bergens Tidende.

Samferdselsminister Torild Skogsholm sier til BT at hun står helt og fullt inne for det som brevet sier.

— Betyr dette at Bergen kommune har det fulle og hele ansvaret for underskudd selv om det ikke skulle komme så mye som en krone i overføring fra staten?

— Det er det det betyr, svarer Torild Skogsholm.

— Er dette et brev som du regner med at Bergen kommune skal svare på?

— Nei, det regner jeg ikke med. Jeg anser dette spørsmålet om driftsansvaret som avklart. Saken om bybanen går nå sin gang og blir snart sendt over fra departementet til Stortinget, svarer Skogsholm.

— Jeg er glad for at hun lar bybanen gå videre til Stortinget. Men byrådet må nok gi et tilsvar på dette brevet. Det er jo en hypotetisk situasjon. Alle kvalitetsberegninger har vist det. Bergen kommune tar selvsagt ansvar, men på gitte vilkår. Vi tar ansvar innenfor rammene av de statlige overføringene, sier Monica Mæland.

Byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, sier til BT at hun er forundret over brevet fra departementet.

— Vi forholder oss til bystyrevedtaket og de presiseringene vi ga i brevet som vi sendte i slutten av mars. Signalene vi har fått på det brevet, bl.a. gjennom pressen, har vært at ting er levert fra vår side, sier Lisbeth Iversen. I motsetning til Monica Mæland ser Lisbeth Iversen ikke noe behov for å svare på brevet fra Samferdselsdepartementet.