Antallet cruisepassasjerer som stiger i land i Bergen er doblet siden 1999. I sommer vil 175.000 cruiseturister fra 244 skip besøke Bergen.

I 1999 spaserte «bare» 85.000 cruiseturister ut i byen.

— Dette er en del av en generell trend, der cruisemarkedet har utviklet seg positivt over hele verden, sier reiselivssjef i Bergen Ole Warberg.

Ny tredobling neste ti år

Selv om cruiseveksten i Bergen og de norske fjordene har vært solid, har andre steder som Baltikum vokst mer.

Når cruisemarkedet vokser så kraftig, skyldes det ikke minst at det er blitt billigere.

— Tidligere var det forbeholdt folk med stor lommebok, men med økt volum har du fått en pris som gjør at middelklassen også har råd til cruise, sier Warberg.

— Vil veksten fortsette?

— Ja, ifølge de store rederiene som har behov for å se langt inn i glasskulen. De bygger skip for å ta imot langt flere passasjerer enn i dag. Det kommer i dag 300.000 cruisepassasjerer til Norge hvert år. På norsk basis jobber vi mot at vi om ti år vil ta imot en million. Det er ikke urealistisk, sier Warberg.

Får Bergen sin del vil det si over en halv million cruiseturister i byen i 2015.

Mer PR enn penger

Men selv om cruiseturistene allerede synes godt i byen, er det ikke der reiselivsnæringen henter de store inntektene.

Reiselivsrådet regner med at hvert cruiseskip i snitt legger igjen 300.000 kroner. Med 244 skip vil det si at cruiseturistene legger igjen 73 millioner kroner i sommer.

Det utgjør likevel bare 1,5 prosent av de totale inntektene fra reiseliv i Bergen, som blir regnet til 4,7 milliarder kroner.

Warberg legger da også vel så stor vekt på PR-verdien av cruiseskipene, som inntektene.

— Segmentet gir stor oppmerksomhet. De store skipene gjør seg på havnen, og skaper en Miami-effekt som er vel så viktig som selve omsetningseffekten. Og så lenge dette kommer i tillegg til dem som reiser på andre måter er dette et positiv segment, sier Warberg.

Til nå har veksten i cruiseturismen ikke gått på bekostning av hoteller og andre reiseformer på land. Warberg legger ikke skjul på at det her kan ligge et problem i fremtiden.

— Hvis cruise tar over for andre produkter kan det bli en trussel. Men så langt har vi ikke sett at det har skjedd, sier han.

Havets dronning

Torsdag var det rene folkefesten i Eidfjord da Queen Mary 2 gjestet bygden. Mer enn 40 småbåter tok imot skipet ved Brimnes og geleidet det inn Eidfjorden. I Eidfjord ventet flere tusen Hardinger og turister på det store skipet.

Hardangerbygden har håp om å bli fast destinasjon for det storslåtte skipet.

— Vi er svært tilfreds med cruisesesongen så langt. Det er ventet 28 anløp i Eidfjord i 2005. For 2006 er det allerede reservert kaiplass til 43 skip, sier Nina Kramer Fromreide. Hun er daglig leder i Destinasjon Eidfjord som drifter cruisekaianlegget.

Queen Mary fremsto ikke som mindre storslagen da hun i går lå til kai i Bergen.

Skipet er 343,7 meter langt med plass til 3100 mennesker fordelt over hele 13 dekk.

De store skipene gjør seg på havnen, og skaper en Miami-effekt som er vel så viktig som selve omsetningseffekten.

Antall cruisepassasjerer i Bergen:

1999: 85.363

2000: 99.881

2001: 105.393

2002: 124.050

2003: 136.650

2004: 157.167

2005: 175.000

Foreløpig beregning

Kilde: BOH og SSB

<b>BERGENSBESØK:</b> Queen Mary 2 er fortsatt verdens største cruiseskip, og krever sin plass når hun gjester Bergen.<br/>FOTO: ARNE NIELSEN