Både Visnes og toll— og kontrollsjef i Bergen Tolldistrikt, Rolf Ole Seljeflot, bekrefter at det har vært en betydelig økning i antall narkobeslag på Flesland hittil i år. Men statistikkene for Tollvesenets beslag er ennå ikke klare. Først i midten av juli vil Tollvesenet opplyse hvor mange beslag det har vært, og hvor mye narkotika som er tatt.

— Men vi ser nå en betydelig økning i antall beslag, og vi har avslørt forsøk på smugling av både små og store mengder narkotiske stoffer. Og det dreier seg om alle typer narkotika, sier Seljeflot.

Alle anmeldes

Han legger til at alle som blir tatt for narkosmugling, automatisk blir politianmeldt.

— I så måte er det ikke forskjell på om vi beslaglegger ett gram eller flere kilo, sier han.

Lensmann Norvald Visnes tror ikke det er flere som smugler narkotiske stoffer inn i landet via Flesland enn tidligere. Det er antall personer som avsløres, som øker. Dermed er det også større risiko for å bli tatt hvis man forsøker å smugle narkotiske stoffer. De fleste beslagene er små, og trolig ment til eget forbruk. Men det er også avslørt forsøk på å smugle inn betydelige mengder. For ikke lenger siden ble eksempelvis en kvinne tatt av tollerne med flere kilo kokain.

Mer effektive tollere

— At vi nå har sett en markant økning, skyldes at tollerne er blitt både dyktigere og mer effektive - kombinert med økt bruk av narkohund. Dessuten er det et svært godt samarbeid mellom tollere og politi på Flesland, hevder Visnes.

Ifølge Seljeflot tar man oftere narkosmuglere på Flesland enn på fergeterminalen på Skoltegrunnskaien. Til gjengjeld skjer de største sprit- og sigarettbeslagene i forbindelse med ferge- og annen båttrafikk. I første halvår har tollerne blant annet gjort betydelig beslag av sprit og sigaretter under kontroller på utenlandske skip i Bergen.

Også Seljeflot mener at flere beslag er et resultat av kombinasjonen av mer effektive tolltjenestemenn og de to narkohundene som er i tjeneste i Bergen.

På plass i sommer

— De fleste blir tatt i rutinekontroller. Det er også tydelig at bedre kvalitet på selve tollkontrollen nå gir resultater. Når man kniper narkosmuglere skjer det også ofte etter tips og informasjon som er gitt til Tollvesenet, samtidig som tollerne også opererer mot såkalte modustilfeller. Det er altså ikke alltid tilfeldig hvem man stopper i tollkontrollen.

Seljeflot advarer også mot å tro at tollerne på Flesland og Skoltegrunnskaien er på ferie, og at det er fritt frem for smugling av stoff, sprit og sigaretter nå i sommermånedene.

— I fjor sommer skrev en avis at det nesten ikke ville være tollere på Flesland. Det var ikke korrekt. Denne sommeren har vi satt inn flere folk i selve ferietiden. Derfor skal vi klare normal bemanning og tollkontroll i ferieukene fremover, sier han.