Og stadig mer tilfredse blir vi. I 1994 var 75 prosent svært eller ganske godt fornøyd med drikkevannskvaliteten. I år er andelen steget til over 90 prosent.

Mer fornøyd uansett

Selv i bydeler der lite og ingenting har skjedd med drikkevannskvaliteten i det siste mener befolkningen at vannet er blitt bedre de siste to årene.

Både Åsane/Arna og Bergen Vest har samme vannkvalitet som for to år siden. Likevel mener henholdsvis 10 og 26 prosent at vannet er blitt bedre.

— Vi undret oss over resultatet, men håper det skyldes at vi har hatt gjennomslag med informasjonen vi har sendt ut om forbedringer av vannkvaliteten, sier fungerende fagdirektør Martin Opdal til Bergens Tidende.

Kjøper flaskevann

Selv om det store flertall er fornøyd med vannet i springen, kjøper en av fem vann på flaske en gang i uken eller oftere. Særlig unge under 30 år betaler gjerne for flaskevann.

For øvrig er 83 prosent av bergenserne ikke villig til å betale mer for å få bedre vann.

— Vi har planer om å investere mer for at kvaliteten skal tilfredsstille forskriften. Men investeringene vil ikke i seg selv bety noe for vannavgiften, sier Opdal.

Bergensernes syn på kloakkrensingen er også kartlagt. På tross av at milliarder er satset for å rense kloakken til Byfjorden, har bortimot halvparten av oss ikke registrert endringer i sjøvannskvaliteten, viser målingen fra Opinion.