Voldtektsmottaket i Bergen har opplevd nær en tredobling i antall pasienter siden starten i 1993. I fjor henvendte totalt 93 voldtektsofre seg til mottaket ved Legevakten i Bergen. Antallet for ti år siden var 32.

— Vi vet ikke om dette betyr en reell økning i antall voldtekter i Bergen, sier legevaktsjef Frank van Betten.

— Økningen kan også skyldes at voldtektsmottaket er blitt bedre kjent, og at terskelen for å ta kontakt med helsevesenet er blitt lavere, fordi voldtekt ikke er så stigmatiserende lenger.

Svært unge jenter

Urovekkende nok er stadig flere av voldtektsofrene svært unge jenter.

En tredjedel av pasientene som kom til voldtektsmottaket i 2002 var under 19 år. Av disse var syv mellom femten og seksten år. To var under femten år.

— Dette er mye, sier van Betten til BT.

— Hvorfor blir stadig flere yngre jenter utsatt for voldtekt?

— Rus er inne i bildet i mange tilfeller. Jentene mister kontroll over situasjonen og det de gjør. Dessuten er rusbrus lett tilgjengelig og populært. Internett kan trolig også forklare noe, sier van Betten, og understreker at han uttaler seg på bakgrunn av observasjon, ikke forskning.

Fortrenger overgrep lenge

Tendensen der stadig flere yngre jenter oppsøker mottaket har vært særlig markant de siste to årene. I 2001 var elleve av pasientene under femten år, mens fire var under fjorten.

44 prosent av henvendelsene til Voldtektsmottaket i Bergen i fjor gjaldt akutte overgrep, det vil si at voldtekten har skjedd i løpet av de siste 72 timene. De øvrige overgrepene skjedde for mer enn fire dager siden, kanskje ett år og enda lenger.

— I mange tilfeller tar det tid før ofrene kontakter oss. Ofte er overgriperen en person i nærmiljøet eller familien, og det er ikke så lett å gå til politiet eller helsevesenet. Derfor prøver mange å fortrenge hendelsen, forklarer van Betten.

Lav terskel

Medisinsk undersøkelse, sporsikring og DNA-test, vaksinasjon mot kjønnssykdommer, prevensjon og psykososial rådgivning er noe av tilbudet til pasientene.

Voldtektsmottaket er et lavterskeltilbud for personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

— Vi tar ikke standpunkt, men tror på pasienter som forteller at de har vært utsatt for seksuelle overgrep, sier Van Betten til BT.

— I tillegg kan vi hjelpe til med eventuell politianmeldelse og bistandsadvokat, og stiller opp for offeret i retten.

Erfaringer og kunnskaper fra ti års drift av mottaket er tema for en konferanse på Grand Hotel Terminus i Bergen i dag.