— Jeg ble overrasket over det høye antallet, sier Kari Witzøe, leder for Krisesenteret i Sogn og Fjordane. En opptelling fra 2007 viste nemlig at halvparten av kvinnene som bodde på krisesenteret var av utenlandsk opprinnelse. Fire av ti var utenlandske kvinner gift med norske menn.

Merker seg ut

De siste offisielle tallene fra 2006 viser at det på landsbasis var 445 utenlandske kvinner med norsk mann som rømte til et krisesenter.

Tallene fra i fjor er enda ikke klare, men Krisesentersekreteriatet sier at Sogn og Fjordane merker seg ut med sine tall.

— Det er nok større grad av transnasjonale ekteskap i Sogn og Fjordane enn i for eksempel Oslo. Dette slår ut på statistikken, sier Kjersti Botnedal, informasjonsansvarlig i Krisesentersekreteriatet.

Halvparten utenlandske

Botnedal opplyser at over halvparten av kvinnene som oppsøker krisesentrene er av utenlandsk bakgrunn. En tredjedel av disse er utenlandske kvinner med norsk mann. Av kvinner som bor på krisesentrene er andelen med bakgrunn i transnasjonale samliv stadig økende.

— Mange av disse kvinnene har en kontrollerende mann og har ikke egen økonomi, jobb eller nettverk å vende seg til. Derfor blir de ofte lenger enn norske kvinner, sier Botnedal.

— Det viser seg at de norske har andre behov, og vi finner flere av dem på dagtilbudet. Botnedal understreker at norske kvinner fortsatt er i flertall i drapssaker.

Vegrer seg

Witzøe fra krisesenteret i Sogn og Fjordane understreker at det ikke er milde saker som får utenlandske kvinner til å vende seg til krisesentrene. De har ofte vegret seg lenge med å oppsøke hjelp.

— Disse kvinnene trenger lengre tid på å starte på egne ben, sier Botnedal.

De utenlandske kvinnene på norske krisesenter er ofte yngre enn de norske.
Sara Johannessen, Scanpix
FLERE FRA ØSTEUROPA: De utelandske kvinnene som oppsøker krisesentrene er i hovedsak fra Asia, men stadig flere av dem er fra østeuropeiske land.Illustrasjonsfoto: Vegar Valde