John Lindebotten

Også for HSD Buss har trafikken i Bergen uviklet seg i riktig retning.

— Vi har ikke prosenttallene klare ennå, men vi kan si allerede nå at utviklingen er positiv, sier adminsitrerende direktør Bjørn Ove Børnes i HSD Buss til Bergens Tidende.

— Det er særlig gledelig at økningen er størst blant dem som er faste kunder hos oss, det vil se de som bruker ulike typer periodekort, sier Idar Sylta i Gaia Buss.

Sylta tror at takstfrysen fra årsskiftet er en vesentlig årsak til at flere velger å reise med buss i Bergen. Busstakstene har nå vært uendret siden 1. januar 2003, altså i over ett og et halvt år.

— I tillegg har vi et stabilt rutetilbud, noe som også gjør det mer attraktivt å reise med buss, sier Sylta.

— Veldig spennende og veldig gledelig, er reaksjonen til byråden for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen.

Byråden har en særlig grunn til å være glad for denne utviklingen er Hun har nemlig påtatt seg å bevise overfor Samferdselsdepartementet at 2004 samlet gir en økning for kollektivtrafikken i Bergen.

Klarer hun det, vil det virke til Bergens fordel når samferdselsministeren i januar neste år skal fordele premiepenger til utvikling av kollektivtrafikken i den fem største byområdene i landet.

Flere tar bussen, kan Gaia Trafikk fornøyd konstatere.
Foto: Rune Nielsen