JOAR KLETTE

— Det er mye uvettig kjøring blant syklistene, sier Jan Gunnar Bøe ved utrykningspolitiet i Bergen. Enkelte syklister oppfører seg som rene kamikaze-piloter og følger ingen regler hva gjelder trafikklys, enveiskjørte gater og overgangsfelt, sier Bøe. Likevel er det her som andre steder at noen ødelegger inntrykket av syklistene i trafikken. De fleste oppfører seg som de skal.

— Ulykkestallene har til en viss grad sammenheng med at det blir stadig flere syklister, sier Bøe, som også mener at det foregår liteaktsom bilkjøring i forhold til syklistene.

De yngste mer utsatt?

I trafikken generelt steg ulykkestallene med moderate to prosent på landsbasis. Likevel har ulykkestallene blant barn og unge under 18 år økt med tolv prosent. Særlig har bilpassasjerer i denne aldersgruppen vært utsatt.

I Bergen var det en økning i ulykker som involverte passasjerer på 31,2 prosent ifjor