Fremtiden ser med andre ord ikke lys ut for dem som frykter rundkjøringer.

— Rundkjøringer fungerer veldig godt både sikkerhetsmessig og avviklingsmessig, sier Terje Giæver, seniorrådgiver i SINTEF.

Før 1980 hadde vi bare én skikkelig rundkjøring i Norge - Sinsenkrysset i Oslo. På starten av 80-tallet ble det imidlertid bygget ytterligere fem i forskningsøyemed.

— Erfaringene var gode og utbyggingen skjøt fart, forteller eksperten.

I dag har vi rundt 2000 rundkjøringer i Norge, og ulykkestallene er lave. Mens det i en rundkjøring bare er 0,04 personskadeulykker pr. million kjøretøy, er ulykkestallene i vanlige kryss ofte over det dobbelte.

— Mange var veldig imot i starten, og trodde ikke at rundkjøringene ville fungere. Men rundkjøringer er den sikreste krysstypen vi har, sier Giæver.

Han mener at rundkjøringen er uslåelig også når det kommer til trafikkavvikling.

— I lyskryss er det perioder hvor det ikke er biler i krysset i det hele tatt, fordi det må tømmes. Slik er det aldri i rundkjøringene.

Giæver tror ikke at kvinner er noe dårligere til å kjøre i rundkjøringer enn menn. Han tror derimot det kan være et skille mellom gammel og ung.

— De eldste bilistene har aldri lært å kjøre moderne rundkjøringer under opplæringen. Men i dag klarer de aller fleste dette bra, mener han.

Er rundkjøringer et gode eller onde? Syng ut her!