Det har vært en jevn økning i kollektivtrafikken de siste årene, og tendensen fortsatte også i fjor. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var 19 millioner flere påstigninger i fjor enn året før – en økning på 4,3 prosent på landsbasis.

Bergenserne er dessuten mye flinkere til å reise kollektivt enn den vanlige nordmann.

På landsbasis økte antall bussreisende med 1,7 prosent i byområdene fra 2007 til 2008. Men i Bergen økte busstrafikken med hele 5,4 prosent, forteller samferdselsdirektør i Hordaland fylkeskommune, Thorbjørn Aarethun.

– Vi har en langt høyere økning enn landsgjennomsnittet, sier Aarethun.

Men det har sin pris.

– Sprenger kapasiteten

– Vi ser at kapasiteten er sprengt fra tid til annen. Det er til dels mange som må stå på fulle busser, sier han.

Også konsernsjef i Tide ASA, Bjørn Ove Børnes, er oppmerksom på problemet.

– Økningen betyr selvsagt at vi må arbeide for å dekke kapasiteten, men det er en positiv utfordring, sier han.

Aarethun forteller at deres beregninger viser at det i 2007 var omtrent 23,2 millioner passasjerer i busstrafikken i Bergen. I fjor var tallet steget til cirka 24,45 millioner, en økning på 5,4 prosent.

Les også:

Ni av ti kjørte solo til sentrum |

Biltrafikken minker i Bergen

Tide-sjefen forteller at økningen i busstrafikken ser ut til å fortsette også i år. Ressursene som brukes på busstilbudet i bergensområdet har riktignok økt på grunn av Bybanen, men ifølge Børnes har Tide en økning i antall passasjerer også når tallene er korrigert for disse forholdene.

– I distriktet er tallene forholdsvis stabile, det er spesielt bergensområdet som har en økning – særlig i sør og i sentrum, sier Børnes.

– Bedre etter Bybanen

Han tror manglende fremkommelighet for bilister i bybaneområdet har gjort at flere bruker bussen, men tror samtidig at trenden vil forsterke seg ytterligere når Bybanen står klar.

Statistikken tyder på det samme: På landsbasis var det i fjor kollektivtransport på skinner som økte mest, med nesten åtte prosent.

– Jeg føler at folk er blitt mer miljøbevisste og vil verne om byen sin, sier Børnes.

Fornøyd med busstilbudet? Diskuter saken her.