I går ble det registrert 46 nye tilfeller ved prøvelaboratoriet på Haukeland sykehus. Dermed er det nå registrert rundt 250 personer som er blitt syke av parasitten.

Informasjonsrådgiver Ragnhild Øverland Arnesen i Bergen kommune opplyser at Mattilsynet og helsevernetaten fortsetter jakten på smittekilden. Alle som er blitt syke skal intervjues. Samtidig opprettes en kontrollgruppe som også vil få spørsmål. Gruppen skal bestå av familie, venner eller andre som lever tett på dem som er blitt syke.

— Fremdeles er det ingen klare tendenser som peker seg ut i intervjumaterialet, sier Øverland Arnesen.

Vann- og avløpsetaten fortsetter også arbeidet med å koble om vannforsyningen slik at stadig flere sentrumsbeboere nå får friskt vann i springen. I går ble området fra Vetrlidsallmenning til Nyhavn koblet om. Dermed får nå hele Sandviken og Bryggesiden vann fra Tarlebøvannet.

Vannabonnenter som er tvil om det er parasitter i vannet deres kan gå inn på Bergen kommunes nettsider og søke direkte på sitt eget hus eller egen leilighet ved å bruke adresse eller bruksnummer som søkeord.

Det er også tatt nye vannprøver i vannmagasinene. Svaret på disse analysene vil komme på fredag. Det er et laboratorium i Stockholm som skal analysere prøvene.