Torsdag kveld i forrige uke ble en 53 år gammel lærer slått ned av en elev på Ytre Arne barne— og ungdomsskole.

Skoledansen endte i vold da læreren kom mellom den 14 år gamle eleven og en medelev. Etter slag og spark mot ansiktet svimte læreren av og ble kjørt til Haukeland sykehus.

Mer skolevold

Ifølge Helga Hjetland i Utdanningsforbundet blir slike episoder mer og mer vanlig.

— Tall fra Oslo-skolen viser en dramatisk økning i elevvold, sier hun til BT.

Samlede tall fra hele landet foreligger ikke, men Hjetland antar utviklingen har gått i samme retning overalt.

— Det er gjerne elever på ungdomstrinnet som slår og sparker, selv om det ofte også skjer i barneskolen. Men det sier seg selv at det er lettere å takle enn en 16-åring som er like stor og sterk som læreren.

Lærerne sykemeldes

Aftenposten skrev søndag at hovedverneombud Knut Myhrer i Oslo-skolen har registrert flere sykemeldinger etter angrep på skolen.

Ifølge Eli Tysnes, hovedverneombud i Bergen kommune, er vold et økende problem.

— Vi ser en generell økning i vold på arbeidsplassen, sier hun til BT.