Statistisk Sentralbyrå har nå hentet frem og bearbeidet gamle tall. Resultatet er en fasit for de siste dagers tautrekking om kvaliteten på eldreomsorgen.

Tallene viser at bemanningen innen hjemmetjenester og på sykehjem har gått opp fra 0,36 årsverk pr. bruker i 1994 til 0,52 årsverk pr. bruker i 2004.

Kriteriene for å få tildelt hjemmehjelp er riktignok strammet inn, og brukerne er dermed blitt mer hjelpetrengende. Men også sett i forhold til alle eldre er det blitt flere pleiende hender i eldreomsorgen.

I 1994 var det 394 årsverk pr. 1000 innbyggere over 80 år. I fjor var tallet oppe i 501 årsverk pr. 1000 innbyggere over 80 år.

I gårsdagens BT var det sneket seg inn en feil i beskrivelsen av ressursinnsatsen. Det riktige skal naturligvis være 501 årsverk pr. 1000 innbyggere. ikke 501 årsverk pr. bruker.