Etter hvert som den økonomiske situasjonen ble mer alvorlig utover 2006, ble stadig flere styredokumenter unntatt offentlighet.

Konflikten mellom Bydrift og samferdselsetaten ble regnet som en forretningshemmelighet. Dermed ble alle saker som har med økonomi å gjøre, unntatt offentlighet.

31 av 46 er skjermet

I 2007 er hele 31 av 46 ordinære styresaker unntatt offentlighet. Det gjelder også ordinære rapporteringer om sykefravær og lignende. De aller fleste er skjermet med begrunnelse i paragraf 6.2 i offentlighetsloven. Den gir mulighet til unntak «av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av statens, kommunens eller vedkommende organs økonomi-, lønns— eller personalforvaltning» eller «av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av økonomiske rammeavtaler med næringslivet».

Dette er et vanlig trekk når kommunale etater gjøres om til foretak og offentlige tjenester skal konkurranseutsettes, mener Gunnar Bodahl-Johansen ved Institutt for journalistikk. Han er ekspert på offentlighetsloven.

Tror de er direktører i AS

— Det er åpenbart at konkurranseutsetting svekker offentlighetens rett til innsyn og mulighet til kontroll. Et problem er at forvaltningen i stadig større grad oppfatter seg som direktører for et AS, ikke som forvaltere av offentlig eiendom, sier han.

Bodahl-Johansen sier at paragraf 6.2 er en unntaksbestemmelse, som kun skal brukes i spesielle situasjoner, slik som under lønnsforhandlinger eller forhandlinger med private bedrifter.

— Men så snart forhandlingene er over, kan man ikke unnta det lenger. Da har offentligheten krav på innsyn for å se hva som er skjedd, sier han.

Også Ernst & Youngs rapport om Bydrift ble holdt hemmelig av byrådet da den kom i november. Da var begrunnelsen hensynet til de ansatte. I januar vedtok byrådet å offentliggjøre rapporten.