Dette er den mest typisk utviklingen i bostrukturen i dette landet siden forrige folke-og bolligtelling i 1990.

— Vi har foreløpig bare fylkesvise data. Men Oslo-tallene når det gjelder andelen som bor alene er så klare at vi med sikkerhet kan si at byer som Bergen og Trondheim har hatt en tilsvarende utvikling, sier prosjektleder Paul Inge Severeide i Statistisk Sentralbyrå til Bergens Tidende.

Hele 720.000 kvinner og menn bor nå alene viser 2001-tellingen. Tilsvarende tall i 1990 var 600.000. Det betyr at antall boliger der det bor kun en person økte med nesten 20 prosent på de vel ti årene.

— Det er økende antall skilsmisser og at stadig flere eldre bor alene som er hovedårsaken til den betydelige veksten i antallet boliger med kun en person, sier Severeide.

Også samboerandelen øker og er mer enn fordoblet fra 1990 til 2001. Antall gifte har derimot gått ned. Ved tellingen i november i fjor var 424.000 personer samboende, og utgjorde 20 prosent av parene som bor sammen.