— Vi har ikke klart svar på hva som er årsaken til den markante økningen i 2006, men noe av forklaringen er nok opprettelsen av de rådgivende teamene i Bergen. De er med på å avdekke flere saker, sier rådgiver Anne-Lise Hornæs i Byrådsavdelingen for helse og omsorg.

Av de 154 sakene som ble tatt opp i teamene i fjor, endte 52 med politianmeldelse. De øvrige endte alle med ulike tiltak, bortsett fra ett.

Flere blir fanget opp

Siden 2005 har antall bekymringsmeldinger ligget jevnt på et sted mellom 1200 og 1300 i året. Etaten mener det er positivt at antall bekymringsmeldinger nå øker.

— Det betyr jo at det er flere barn som har det vondt som blir fanget opp og får hjelp, sier Hornæs.

I 2005 fikk 3,7 prosent av alle barn mellom 0 og 17 år i Bergen hjelp av barnevernet. I 2006 var tallet steget til 4 prosent.

Av de 1405 bekymringsmeldingen som kom til barnevernet i Bergen i fjor, ble det i 663 tilfeller konkludert med vedtak. Aldri før har så mange barn i Bergen fått hjelp fra barnevernet. Undersøkelser som endte med vedtak økte med 24 prosent fra 2005 til 2006.

Og det er politiet som er flinkest å melde fra om barn som trenger hjelp.

Skal få hjelp i eget hjem

27 prosent av de bekymringsmeldingene som kom inn i Bergen i fjor kom fra politiet og barnevernsvakten, som har et nært samarbeid. Barnevernsvakten har et eget lokale på politistasjonen i sentrum.

— Tidligere har det vært familien og det nære nettverket som har vært den største melderen, men nå har det altså skjedd et skifte, sier Hornæs.

Det er et klart uttalt mål i Bergen at så mange barn som mulig skal få hjelp i sitt eget hjem. Når det ikke lar seg gjøre skal flest mulig plasseres i fosterhjem. Målet er 90 prosent i fosterhjem av dem som ikke kan bo hjemme.

Det finnes ingen god oversikt på hvor mange som blir utsatt for barnemishandling i Norge.

Trygve Børve, leder ved Senter for krisepsykolog, uttalte i fjor til BT at undersøkelser fra USA viser at mellom tre og fem prosent av alle barn blir utsatt for mishandling.

— Dersom vi legger tall fra USA til grunn, betyr det at minst 30.000 barn i Norge blir mishandlet, sa Børve.