KRISTINE HOLMELID

— Barna og deres foreldre forteller at de stort sett er svært fornøyde med valget. Mange av foreldrene har lite pedagogisk skolering, men viljen til å få dette til og nærheten mellom foreldre og barn veier opp for den manglende pedagogikken, sier førsteamanuensis Christian Beck ved Universitetet i Oslo.

- Lærer for lite

Det er tre hovedårsaker til at barn tas ut av den offentlige skolen og heller får undervisning av foreldrene hjemme, mener forskeren.

  • Barna finner seg ikke til rette på skolen. Enten ved at de føler de lærer for lite, eller de havner på kant med lærere eller andre elever.
  • Grendeskolen legges ned.
  • Foreldrene har en pedagogisk, religiøs eller humanistisk begrunnelse for valget.

Førsteamanuensen i pedagogikk er nå i ferd med å avslutte et forskningsprosjekt der hjemmeundervisere og deres grunnskolebarn er i fokus. 130 barn og deres foreldre har svart på spørreskjema om skolehverdagen hjemme på kjøkkenbenken. Dette er den første undersøkelsen Norge, og en av få i Europa, om hjemmeundervisning.

Skjærer seg på skolen

Spørreskjemaene viser at noen barn undervises hjemme hele grunnskolen, men de fleste for en kortere eller lengre periode. Becks tall viser at rundt 400 barn får hjemmeundervisning i Norge. De offisielle tallene som Utdannings- og forskningsdepartementet bruker, sier at 109 barn hjemmeundervises i Norge.

— Forskjellen på tallene er oppsiktsvekkende stor. Dels er begrunnelsen at systemet for rapportering er dårlig. Men den viktigste grunnen er at myndighetene ikke er begeistret for denne typen undervisning og derfor har interesse av at tallet er lavt, sier Beck.

Barn som blir mobbet eller opplever andre problemer på skolen er en økende gruppe innen hjemmeundervisning,

— Oppsiktsvekkende mange, rundt 25 i mitt materiale, er såkalte «problemelever». De blir gjerne mobbet, og alt skjærer seg i forhold til skolen. Jo mer skolen pøser på med ressurser, desto verre opplever de sin situasjon, sier Beck.

Elevene forteller om en mye bedre hverdag når de undervises hjemme og i tillegg får seg en liten jobb, eller når de veksler mellom undervisning hjemme og på skolen.

Får gode karakterer

Forskning fra andre land viser at hjemmeunderviste barn scorer godt over gjennomsnittet, selv om mange foreldre mangler den pedagogiske utdannelsen.

— Foreldre til hjemmeunderviste barn er redde for at barna skal bli sosialt isolerte og utstøtt fra et fellesskap, sier Christian Beck. - Resultatene mine viser at denne frykten ofte er ubegrunnet, fordi de er svært bevisst på det sosiale, sier førsteamanuensis Christian Beck.

- Mister et viktig fellesskap

Dette synet deles ikke av Utdanningsforbundet. Forbundets leder, Helga Hjetland, sier til Bergens Tidende at etter hennes syn går elever som undervises hjemme glipp av et viktig fellesskap og mister mye av muligheten til å bryne meningene sine på andre elever. Hun ser ingen fordeler ved at barn tas ut av den offentlige skolen.

— Men jeg respekterer foreldrenes rett til å undervise barna sine hjemme. Jeg ser at det kan finnes grunner til å ta barna ut av skolen, blant annet barn som blir plaget. Men det er skolens plikt å ta seg av disse elevene og gi dem en trygg og god skolehverdag, sier Hjetland. Lederen i Utdanningsforbundet ser at den offentlige skolen i dag ikke er flink nok til å drive tilasset opplæring.

— Dels er dette er ressursspørsmål. Men vi er heller ikke flinke nok i skolen, sier Hjetland.